Senaste inläggen

Av Svenn Dybvik - 7 augusti 2017 00:00

" VarslingsValker "

:

" beati pauperes spiritu "

( varslingsvalke #5 ( adventskalender luke #05 ) )

I et hvert incentiv som kaller seg "demokratisk" er det viktig at det er likeverd & rettferdighet - likeverd som for syke som for friske - for begavede som for de ubegavede - & at alle sider av en sak blir ivaretatt på en slik måte som at både aspekter av SANNferdighet & SUNNferdighet ivaretas som prinsipp - ikke bare i form av allmenn folkeskikk - men i egenskap av RETTSmessighet som moralsk nyttelighet

 

 

Det sunne må ta hensyn til det syke men dersom det syke ikke tar hensyn til det sanne har det syke i egenskap å være usant heller ingen rett til det sunne som farkost blant det sanne

 

 

Dersom det syke mangler forutsetninger for det friske bør DET være det sykes problem med enn det friskes kompromiss

 

 

OG - DERSOM de som er forvaltere av lovverk og "rettsmessighet" ikke klarer oppgavene de er betalte for å forvalte - så har man et juridisk problem - & som sikkert mange har forstått - så koster dette problemet mer penger enn det det gjør å løse problemet...

 

 

 

At så mange med psykiske diagnoser får så mye penger - PENGER for å la sine innfall bli som behovsrettede utfall som går på bekostning av friske er en provokasjon . Det er og burde ikke være meningen at trygd til psykisk syke skal være bidrag til at slike får sitte på internett uten kontroll - og her burde teleselskapene og internettleverandører ta mer ansvar.

 

 

 

Retten til å opprette kontoer og telefon burde overvåkes mer - der for eksempel"et verge" eller NAV tar ansvar økonomisk for eventuell nettkriminialitet begått av personer som er uføretrygdede på grunn av mentale handikapp

 

 

Det drives alt for lite overvåkning i dag av hva alle disse uføretrygdede med psykiske diagnoser driver med på internett når ikke myndighetene ser det

 

 

Uføretrygdedes nettbruk på "fritiden" bør være med i vedtakene de får med henhold til sine diagnoser der man &så analyserer trygdeytelser ut fra hva disse bedriver med på "fritiden" og om slikes aktiviteter er i konflikt med hva disse faktisk får sine trygdeytelser for

 

 

Hensikten med trygdeytelser for slike bør utelukkende være å helbrede de - eller å gjøre de friskere - dersom de hverken blir helbredet eller friskere av det de bedriver med når de mottar trygd bør de nektes adgang til sysler på "fritiden" som ikke bidrar til mer friskhet for de - og "for de" som "blant de"

 

 

...klart at når mange trygdede med psykiske lidelser sitter døgnet rundt på internett ER slikes bruk av internett en ikke liten del av personligheten og "sykdomsforløpet" hos de - langt mer enn hva noen minutter hos en eller annen lege tilsier av innsikt & innsyn med henhold til hvilke retninger slikes personlighet er representative for mestedelen av  den tiden de er betalte av staten for i form av trygdeytelser - Slike personers "fritidssysler" fanges sjelden opp i vedtakene som de mottar trygdeytelser for...

 

 

 

Politimannen Stig-Arne Oma ( ved Asker og Bærum politidistrikt ) hadde jeg en samtale med vedrørende nettkriminaliteten til diagnosekasuset Jonathan Sander Stensvold Hol ved flere anledninger gjennom 2013 - Blant annet satt sønnen til Dag Hol ved flere anledninger å runket utenfor min dør der jeg den gang bodde - enten fordi han er kokkoid eller fordi han er homo :) - eller en kombinasjon av begge deler :)

 

Jeg gjorde &så opptak av samtalen med Stig-Arne Oma og blant annet sa Stig-Arne Oma dette :

" Sønnen til Dag Hol er jo ikke frisk . Han er en sånn typisk en som faller mellom to stoler" ( dernest brettet politimannen ut om Dag Hol sin sønns mange diagnoser og innleggelser på åndssvake-anstalten Blakstad utenfor Oslo )

 

I og for seg var det merksnodig at en politimann så enkelt gjennom en samtale kunne ledes til å brette ut om taushetsbelagte opplysninger slik Stig-Arne Oma gjorde - men det var fra min side bare nok en "affirmativ glede" at selv politiet er ikke alltid pelset til å utføre de tjenester de er betalte til og at de ikke kan lovverket godt nok mange av de

 

Her er opptaket av samtalen med Stig-Arne Oma i korte utdrag :

 

" Vil det si at slike som faller mellom to stoler får gjøre hva faen de vil ? " ; spurte jeg da

 

" Det er dessverre vanskelig å gjøre noe med slike . NAV tar ikke nok ansvar de heller... " ; fortsatte Stig-Arne Oma

 

" DU mener da at de som er svake i ånden har andre rettigheter enn oss friske ? "

 

" Det er vel slik det er " ; svarte Stig-Arne Oma

 

" Jeg går ut fra at "svak i ånden" er det samme som "åndssvak" og at politiet lar slike slippe å stå til ansvar for sine handlinger . Det er det langt på vei du sier ; sa jeg da

 

Og jeg fortsatte...

 

: Men HVOR "svake i ånden" ER personer som oppretter dusinvis av kontoer , foretar en god del datatekniske operasjoner selv på IP-adresser sporet til åndssvakeanstalten Blakstad i Asker ? Er det ikke slik at det her dreier seg om tvilsomme diagnoser og manglende grensesetting hos sønnen til Dag Hol og at man lar samfunnet betale for han selv om han ikke er sykere enn at han til og med i brev beklager sine gjerninger til meg ? DA vet han jo hva han gjør - ikke sant ?

 

" Det kan du godt ha rett i " ; svarte da politimannen

 

 

 

bona valetudo melior est quam maximae divitiae

 

 

 

" Vignett VarslingsValker "

 

 

 klikk på bildet for å nyte forestillingen i det som mellom det langs mot det

 

 

 

( fiddlings & fretless foamings by Svenn Dybvik )

ANNONS
ANNONS
Av Svenn Dybvik - 12 mars 2017 00:00

klikk på bildet for å komme frem til forestillingen mellom det

 

 

 

Av Svenn Dybvik - 11 februari 2017 00:00

klikk på bildet for å komme frem til forestillingen mellom det

 

 

 

Av Svenn Dybvik - 12 januari 2017 00:00

klikk på bildet for å komme frem til forestillingen mellom det

 

 

 


Svenn Dybvik ℅ www.gentemot.com

" ubi bene ibi patria "

www.gentemot.com gästbok

 

 

 

 

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se