Senaste inläggen

Av Svenn Dybvik - Söndag 4 mars 13:00

Tribute to Billy Graham ( 1918 - 2018 )

click on pic to watch the performance

 

 

 

ANNONS
ANNONS
Av Svenn Dybvik - 3 december 2017 00:00

" VarslingsValker "

:

" beati pauperes spiritu "

( varslingsvalke #1 ( adventskalender luke #01 ) )

Det er tydelig at det er veldig populært i dag å skaffe seg en eller annen sykdom eller diagnose hos mange der ute . Man kan nesten ikke tro det er mulig hva folk får seg til å feile som alibi for mislykkethet, talentløshet og evneveikhet i Norge i dag

Det ikke slik at man er et bedre menneske ute i sosiale media fordi man har en eller annen sykdom eller handicap slik mange av disse sykelighetene & sytelighetene har en lei vane til å tro - tvertimot - & jeg tror mange der ute bruker sine diagnoser for å tekkes sine likesinnede & sin misnøyerelaterte koeffisient derav ute blant de andre - langs lytebefenghetenes flokkstyrte epidemier på sosiale media som "innad" hos seg selve som selvopprettholdelse som "utad" hos sine andre & at man via diverse "lyter" skal gjøre seg spennede for sine omgivelser : OG hos mange av de skal de først og fremst gjøre seg spennede på de friskes bekostning


Det er som om bortskjemthet, grådighet koblet med egennytte egenNYTE & egenSYTE for egenLYTE er selve definisjonene på "Diagnosenes Tidsalder" - for alle disse kasus & korrumperende klientell som kaller bagateller & sine misnøyer for diverse urimelige & usanne sykdommer


- ja - normale livskriser omgjøres til diagnoser for å tekkes påtatte offerroller , livsløgner langs slikes - for slikt og slik - manglende evne til å se sine begrensninger innad som utad - & jeg tror - hos mange slike - for slik & slikt - at DET er hele sykdommene til slikt


Men kanskje alt sammen er STATENS feil ?


& kanskje STATEN har et forkastelig menneskesyn - At ALT som er ubrukelig , talentløst & lite tilpasningsdyktig er det bare å uføretrygde med en eller annen mental diagnose


For er det noen av dere lesere som noen gang har hørt om at disse uføretrygdede med lettere psykiske diagnoser ønsker å bli friske ?


Jeg har i hvert fall aldri møtt en person med lettere psykisk sykdom eller slike - langs sine slikt for slik - som kan betraktes som "kasus som faller mellom to stoler" OG som ønsker seg å bli frisk - nei - vedkommende ønsker at man skal "forstå" sykdommene de mener de har som et ISTEDENFOR - OG det er aldri spekulasjon om hva som kunne gjøre vedkommende frisk. For det er slike ikke kreative nok til - KANSKJE er det et bittelite ønske om å kunne bli litt "friskere" hos noen få - men ikke "frisk" - For siden det er så umåtelig viktig hos disse å være den som er sykest ute på sosiale media blant sine likesinnede, så er det klart at da er det liten vits i å skulle være den av de som er den friskere av de sykere hos slike - for slikt og slik - ELLER KANSKJE de med mentale lidelser ikke en gang forstår når de er friske eller syke ?


De "forstår" det kanskje bare dersom pengene fra det offentlige ikke lenger kommer inn på kontoene deres ?


OG man kan jaggu ved enkelte & spredte anledninger lure på om slike - for slikt & slik - som ikke VET sitt eget beste har RETT til sitt eget beste ?


Utdragene til "VarslingsValker" kjører på http://blogg.improveme.se/gentemot/ bare i stikkordsform - og det blir langt mer omstendelig i den orginale versjon av "valketreffene" som da altså - kjøres KUN på www.gentemot.com


- utdragene & stikkordene i disse - relativt enkle "kompostene" som kjøres her som supplement for syklus #04 hos www.gentemot.com danner likevel en pekepinn for hva syklus #04 hos www.gentemot.com handler om - handler med og handler til -


Mitt syn på en del "incentiv som formanende incitament" forbundet til innholdet i VarslingsValker kan selvfølgelig diskuteres & det er ikke sikkert alle løsninger jeg hinter til i VarslingsValker er mer til nytte for oppgavene som forespeiles enn det andre har forsøkt seg på tidligere :) Men det er klart at gjennom en så voldsom økning i utbetalinger til relativt & tilsynelatende svært udokumenterte sykdommer hos veldig mange - og de blir bare flere og flere - så må en i høy grad erkjenne at de tiltak staten har satt i gang ikke har hatt den ønskede effekt helbredelse av alle disse nymotens diagnoser innen såkalt psykisk helse burde ha


Så lenge uføretrygdede med psykiske diagnoser i så stort omfang får lov til å holde på med ting som ikke bidrar til å gjøre de friskere på deres "fritid" - som da forXempel bruk av sosiale media jo er et godt eXempel på - så oppfattes dette i stor grad av oss som ikke har sykdommer som at mange av de som har klart å skaffe seg ymse lidelser av mer eller mindre sannferdig karakter - som at hensikten til disse er rett og slett å få gjøre som de vil - med gode utbetalinger fra NAV & MED RETT til å vie sine liv til å gjøre mest mulig "kosenetto" sysler langt fra det uføretrygd burde være - nemlig som en overgangsfase til å fremskaffe utsikter til å gjøre alle disse vedkommende friskere


- selvfølgelig kan man diskutere min sleivete humorisme i visse deler av VarslingsValker :) Men det er ikke mindre "sleivete" enn å la mange av disse mer eller mindre "kokkoide kasus & snyltere" med psykiske lidelser få stadig flere & flere rettigheter som går på bekostning av det å bygge opp et friskt & sunt samfunn - For det må da være DET det dreier seg om ? Å gjøre de med sykdommer friskere vel ?


Det er satt både lydkulisser & koreografi til alt materiale fra VeLfErDsVaLkEr ( som da VarslingsValker er utdrag fra ) i en versjon tilrettelagt for det - som adventskalender & som "hintende mellomlegg langs det" -  Det er klart at vurderingene av hvilke utdrag som er egnet for å presenteres UTEN å presentere videoene for det er begrenset med tanke på verdien av det hele - OG på mange måter kan man da anse hele opplegget rundt det som publiseres rundt VarslingsValker som i et rent reklameøyemed for musikkverket VeLfErDsVaLkEr


Det blir ikke presentert noe fra VeLfErDsVaLkER i "orginalmodus" hverken her eller på www.gentemot.com som er gratis - Hensikten med utdragene som kjører  & har kjørt på bloggene for deres hittil & ditt sitt dittil - er først & fremst for å drive reklame for verket & dermed & dermed som SLIK SETT "hinte" til passasjer hos verket i en slags form for underholdning som bloggfyll langs utsiktene for det & innsiktene til det


Det at det skrives mye om psykisk helse & mitt syn på elementer forbundet rundt DET i DISSE "supplement to cycle #04" er ikke fordi musikkverket VeLfErDsVaLkEr handler veldig mye om slike tema i særdeleshet - men fordi veldig mye av overskuddsmaterialet til VeLfErDsVaLkER i de tilrettelagte bloggversjonene fra det handler veldig mye om ulike personers bruk av internett & hvordan slike kasus på ulike vis på egenhånd har via misbruk & nettrolling ønsket selve å bli en del av innholdet i VarslingsValker i synnerlighet :)


( ref = http://www.gentemot.com/presentation/ )


: For salige er de fattige i ånden , for det er de som visstnok skal få runke velferden for hånden ! ...& det å unne seg mer enn hva man fortjener ligger dypt i nesten all sykelighet & sytelighet & overtro av en viss type "alternativistisk retning"


- jaDA - vi skal gå i utsikten på trygdemisbrukerene , de som skaffer seg diagnoser som alibi for talentløshet & misnøyerelaterte sykdommer - & annet "psykisk søppel" her på bloggen igjen - gjennom innsikten til mitt musikkverk VeLfErDsVaLkEr som kjører med spredte & sprikende og løsrevne avsnitt FRA DET i bloggversjonen VarslingsValker som årets adventskalender TIL DET


& denne gangen kommer vi med avsløringer om hvem noen blant for HVEM & blant sine for HVA disse snyltere & utybelagt pakk er - For det er en grense for hvor mye fordeler sykelighetene , ynkelighetene & tarvelighetene langs usselhetene til slike - for slikt & slikt & slikt som slik - skal få ha uten at det får konsekvenser for de


OG bloggen tar selvfølgelig det for gitt at opplysninger som bloggen her kommer med vil føre til at snyltere & "utybelagt søppel" må betale tilbake pengene de har fått fra det offentlige - DET skulle bare mangle OG det skal bli spennede & "formodentlig spønende" å se om det er likhet for loven & likeverd for MANGFOLD


For det de syke får lov til skal vi friske &så ha lov til - Dersom noen tror at syke skal ha andre rettigheter enn oss friske - OSS som aldri har hatt en sykedag i hele vårt liv - Såååå tar ynkelighetene & sykelighetene FEIL


Det er de påtatte syke som må tåle MER - i hvert fall til slikes påtatthet blir bekreftet som "reelle lidelser" & LANGS DER er veiene ennå lange frem til "affirmative anliggende" hos mange av disse nyere påfunn av diagnoser


OG det er liten eller ingen tvil om at det er det at de tåler for lite motgang som sannsynligvis er grunnen til at så pass mange i Norge i dag velger å skaffe seg en mental diagnose når de ikke får bli  det de ønsket eller at de er mislykket i sitt private - Slikes talentløshet & evneveikhet har altså blitt en diagnose for slike & som SLIKE får godt betalt for av staten


SÅ la oss teste ut hvor mye & hvor langt vi friske skal gå med det å skrive om tullingene slik tullingene får lov til å sitte med rasshullene sine proppet av diagnoser & med alle sine "fake lyter" uten at DET får konsekvenser for DE - FOR Det skal IKKE lønne seg å skaffe seg en elller annen diagnose - å dernest tro at man kan gjøre hva faen en vil lenger i Norge - OG bloggen utleverer en etter en til myndighetene har gjort opp for vedkommende i tråd med etter hva man måtte ville kunne skulle burde forlange i så måte...


Årets adventskalender på www.gentemot.com kjøres i år med innhold fra VeLfErDsVaLkEr i spedte & sprikende utdrag i en bloggversjon tilrettelagt for det under tittelen " VarslingsValker " : Les ellers mer om det på http://www.gentemot.com/presentation/


OG det ER sikkert flere enn jeg som har fått uføretrygdet utybelagt søppel i vrangstrupen - & det er alt for få som tør å sette alle disse med alle sine liXom diagnoser & sykdommer på SLIKES plass - & kom bare ikke å si at de er så syke som de fremstiller seg selve mange av de - De er langt friskere enn vi tror - & DET får DE betalt godt for av staten


Det er på moten å være mot innvandring i Norge & det ble mye rabalder i høst på grunn av SSB ( statistisk sentralbyrå ) & det såkalte "innvandringsregnskapet" - men tro meg - Norge trenger mer et "uføreregnskap" der samfunnet får virkelig se hva alle disse som sitter på internett med en eller annen idiotisk psykisk lidelse koster samfunnet - DET er mye penger DET !


Jeg tror at de bare skaffer seg sykdommer fordi de får godt betalt av det fra statens side - for mange av de er "påfallende friske" i mange av sine sosiale media på "fritiden"


Så la oss starte stake skiten ut av rævhullene på diagnose-alibistene, de lettere åndssvake kopistene & de uføretrygdede hatevangelistene som hater alt sunt & friskt på grunn av deres egne muligheter til fake lytebefengthet når staten betaler de godt for det - langs slikes alltid misnøyerelaterte behov gjennom slikes misunnelsesfremmende behag som krav - & etter slikes egne kokkoide hoder er dette samfunnets ansvar at de skal FÅ & FÅ uten å gi noe tilbake foruten med skadefrohet mot ALT som er sunt & dermed SANT - For dette er langt på vei personer med annenrangs behov - tredjerangs BEHAG & med fjerderangs BEDRAG - OG de får godt betalt av staten FOR sine sykelige & sytelige BESLAG langs sine livsløgners uføretrygdede FAG


OG alle de som ikke klarer å skaffe seg en eller annen sykdom som gir de mye penger fra det offentlige ser da løgner & livsløgner blant sine likesinnede på sosiale media som deres måte å tilfredsstille sine bedrag på - langs slikes flokkstyrte epidemier & likes for likesinnede . Det er kanskje likeverd KUN for likesinnede som skal praktiseres mest av alt hos slike - for slikt & slik - For stort mer ensporet & manglende innsikt i mangfold og rettferdighet skal man da sannelig lete lenge etter blant slike - for slikt & slik -  nei - jeg vet sannelig ikke hva som er så umåtelig stas med å omgjøre bagateller & normale livskriser til sykdommer & diagnoser slik mange talentløse, mislykkede & lytebefengte sjeler har for vane for tiden i Norge


Det er nok pengene som de får fra staten gratis som er motivet tror jeg. Uføretrygdede i dag tjener jo 3 ganger så mye som de som for eksempel tross alt "jobber litt" - se statistikken på side 31 i rapporten det er henvist til på denne lenke :


https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Innhold+til+NAV+og+samfunn+forside/Nyheter/forskjellene-i-norge-%C3%B8ker

 

Det er klart at det har vært for stor satsning i Norge på selvforskyldte rusmisbrukere , "snyltere med fake lettere psykiske diagnoser" & ymse annet mindre eller MER latent rusk som åndssvakt utybelagt søppel rekendes rundt på sosiale media relatert til "misnøyerelaterte lidelser" uten hold i virkeligheten - OG det har vært for stor politisk korrekthet blant myndighetene som har overfavorisert fordeler blant særgrupper som har gått på bekostning av friske, sunne & sanne mennesker i Norge


For alt som er friskt & sunt er SANT & alt som er sykt & usunt er USANT


Jeg har DOG en viss forståelse for at det er "ubrukeligheten" alle disse sykelige & sytelige kokkoide kasus egentlig er betalt for  - & ikke nødvendigvis den eller den eller DEN eller den & den men ikke den men den den for DEN diagnose de er påklistret av leger - som har en tendensiøs utdeling av mer eller mindre diffuse diagnoser i hytt & pine som slags "NAVELIGT HUMANT PROSJEKT" slik at mange av disse hypokondriske sykeligheter, syteligheter & paranoide parasitter kan sitte på nettet & brodere livsløgner & sine fake offerroller i takt med utbetalingene sine fra NAV


Det er dessverre ikke slik at personer med alle disse såkalte sykdommene av "lettere psykiske art" blir friskere av å være på internett & på sosiale media blant sine likesinnede kasus - tvertimot -


Tvungent bytte av miljø & vennekrets ville helbredet mange av de tror jeg. For når sant skal sies så skal man ikke bortse fra det faktum at de fleste av disse kasusianske klientell med lettere psykiske sykdommer er bare resultatet av dårlig oppdragelse hjemmefra - manglende grobunner for grensesetting fører til grobunner gjennom GRUMS - ofte på grunn av skjulte dagsordener hos foreldrene - SAMT en viss underernæring på tvang & disiplin fra det offentliges side . DET er hele "sykdommene" til mange slike - Dessuten får de lov av staten & på statlige midler å holde på med alt slags vås & tull - nærmest som "bånsull" i betalt statlig regi - "billedterapi" - klippe , lime & male seg kokkoide forestillinger - De kaller det KUNST selv om det er ren psykiatri det meste av denne skiten - De tror de skal utvikle sine "følelser" men hadde de hatt potensiale til å utvikle sine følelser hadde de først & fremst tenkt på å bli friskere for det samfunn de lever i & slutte med denne usle "snyltesyken" de setter sine "følelser" på spill i


Mange av de finner man i såkalte terapeutiske østlig relaterte religiøse retninger - lær å spille litt instrument - utforske kunstneriske sysler - "mindfulness" & annet esoterisk østlig relatert religiøst vås - men tro meg - folk med mentale lidelser er de minst kreative & skapende av alle - for hadde de vært kreative hadde de først & fremst funnet ut løsninger for å kunne bli friskere - eller kanskje de fleste slike - slik slikt & slikt - ikke VIL bli friskere ?


For hva skulle de da ha å skrive om på facebook og andre sosiale media dersom slike - for slikt og slik - ble friske ?


Kanskje mange slike - for slikt & slik - ikke tør å bli friske ? Litt av den samme problematikken som man finner hos de ikke få selvforskyldte ruskokkokasus & alkoholikere altså - at de ikke tør å bli edru -


Mye av sykdommene til disse er at de ikke tør å være edru OG at de ikke tør å være ensomme...


...for dere vet at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler desto tommere blir det & alt har med FORUTSETNINGER å gjøre - ikke sant ?


Begavelse har med innsikt å gjøre & det må nødvendigvis være mangel på innsikt som er en del av diagnosene til alle de som har en eller annen mental skavank i form av en eller annen diagnose på det - for eXempel "manglende utsikt til innsikt" :)  - for slikt og slik -


For mange med mentale skavanker dyrker først & fremst utsikter til å ville måtte skulle kunne burde være syke - å kunne å måtte skulle være uhelbredelige for sine omgivelser  - & DET er jo unektelig en håpløs situasjon for alt skapende virke iboende i slike - for slik og slikt - mellom slikt langs slik :)


Etter min personlige mening så burde ikke folk som er uføretrygdede på grunn av mentale lidelser ha stemmerett ved stortingsvalg & kommunevalg. For hvorfor skal personer som er betalte for å være uskikket til virkeligheten få lov til å være skikket til å ta avgjørelser som påvirker virkeligheten ?


De er betalte for sin ubrukelighet BÅDE i den virkelige verden OG i den virtuelle verden - det skulle da ikke være noe tvil i det ?


Disse personer er betalte for å ikke blande seg i samfunnet OG er i grunn & bunn å regne som umyndiggjort for brukelighet i samfunnet


For hvordan skal en ellers kunne tolke det ?


- ja - HVORDAN skal en ELLERS måtte SKULLE tolke DET ?


Er de som alle andre ? Så ser jeg ikke nødvendigheten å trygde de 100% og det er først og fremst de som er uføretrygdet 100% på grunn av såkalte "lettere psykiske lidelser" som er problemet synes jeg


100% uføretrygdet mentalt betyr da 100% UBRUKELIG : BASTA !


DESSUTEN : Det ER et hån mot oss friske, velskapte & diagnosefrie at folk som er betalte for å mentalt ikke klare å være tilstede i samfunnet får bedre betalt for sine lyter enn vi friske får for å være lytefrie i mange tilfeller


For først & fremst må det lønne seg å være sunn, sann & diagnosefri i Norge...


...DERNEST skal man ta seg av de syke på en forsvarlig måte dersom det er dokumentert i tilstrekkelig grad hva disse sykdommer er & hvordan de kan helbredes. Evne til muligheter til å bli frisk må settes som kriterie for utbetalinger i tvilstilfeller - & spesielt da i tilfeller der hvor utilstrekkelige konkrete bevis vedrørende & "medkjørende" vedkommende helsetilstand er det rådende


"Egenerklæringer" forbundet til symptomene hos mange av disse med lettere psykiske lidelser er neppe troverdige fordi de fleste av disse har bare som mål å få mest mulig penger fra samfunnet for å yte minst mulig tilbake til samfunnet


Såkalte "usynlige psykiske sykdommer" er for det meste blant disse fleste bare tull. De er bare "usynlige" fordi de som påtar seg av plikt disse "sykdommene" ikke kan definere seg selv som UTSIKT til å forstå sitt eget beste som INNSIKT til å forstå andres beste - & DET er DET som sannsynligvis da ER hele sykdommen til de


Det slike for slikt & slik sikkert trenger mer av er fysisk hardt arbeid slik at de unngår å sitte på ræva hjemme å kjenne etter sine sykdommer som for det meste mellom slikes fleste jo strengt tatt ikke er annet enn diffuse misnøyerelaterte lidelser ut fra påtatt egenoppfattelse av mislykkethet uten rot i virkeligheten for mange av de


bona valetudo melior est quam maximae divitiae

 

 

 

" Vignett VarslingsValker "

 

 

 klikk på bildet for å nyte forestillingen i det som mellom det langs mot det

 

 

 

( fiddlings & fretless foamings by Svenn Dybvik )

Av Svenn Dybvik - 4 november 2017 00:00

" VarslingsValker "

:

" beati pauperes spiritu "

( varslingsvalke #2 ( adventskalender luke #02 ) )

- MEN - Det finnes kanskje ikke arbeidsgivere som gidder å ha noe å gjøre med mentalt handicappede likevel - så det er sikkert lurest - ja - DET ER nok det smarteste å la de få... ( dersom man ikke skal holde de på institusjoner til de er friske nok da) ... Å RETT & SLETT  la de få vandre som tullinger & åndssvake "emblemer" på internett - & da mener jeg på både det "lyse internett" & på det såkalte "mørkere internett" slik at de blir mer schizofrene & paranoide enn de var fra et fra før av - for dere vet at så lenge som man har trygdesystemer som ivaretar slikes egennytte & skadefrohet til fordel for slikes ubotelighet - så går DET ofte opp i opp med "lytenes immutabiliteter" i de åndssvake skrottene til mange av de i takt med trygdeutbetalingene for de


Det er foreldrene til mange av disse som er årsaken til barnas diagnoser. Men for at foreldrene til de skal få slippe å ha dårlig samvittighet over sine manglende evner til skikkelig barneoppdragelse er det jo lettere å la NAV få ta over det hele - ikke sant ?


Det at staten betaler for diagnosene & at leger finner opp sykdommer som passer å bli trygdet for er jo det beste for slike foreldre for da har  liXom ikke sykdommen noe med de å gjøre


Alle foreldre jeg har kjent personlig eller "upersonlig" har jeg kunnet helt klart se foreldrenes "lyter" som årsak til barnas psykiske sykdommer - Og med "lyter" i dette tilfelle mener jeg "lyter" som skjulte dagsordener overfor sine nærmeste - språkfattighet - manglende meddelelse av naturlige elementer å meddele i det daglige -  manglende evner til sannhet & sunnhet i både kropp & sjel & sinn  - samt mangelfulle utviklede evner til å sette grenser & gi klare nok beskjeder til sine omgivelser i utrengsmål


...kort sagt : Foreldre som er proppet med livsløgner & selvbedrag får ofte avkom med mentale handicap...


Det er litt av den samme problematikken som med selvforskyldte rusmisbrukere & alkoholikere DET. De kaller det "ADHD" , "traumer", "vanskelig oppvekst" , "asbergers" , "hasjbergers" , "dassvergers" eller gudene vite hva alle disse rare påfunn av diagnoser til FYLLIKENE har blitt - SANNHETEN ER at de bare er personer med dårlige karaktertrekk - manglende villighet til å betale fylla sin selv er normen hos en god del av de - i kombinasjon med dermed dårlig moral til andre i samfunnet - de lar andre betale for at de skal få gå rundt å ikke tørre å bli edru - Man må huske på at grunnen til at mange ikke tør å være edru - tør å være ensomme - tør å være utenfor sine flokkstyrte epidemier av venstrepopulistisk vås & miljøbetont grums på sosiale media ER fordi de har fornemmelsen av at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler så oppdager de temmelig kvikt i edru tilstand at DESTO tommere blir det :) Dersom man analyserer interessene til disse på sosiale media er det likeverd KUN for sine likesinnede som er selve poenget i slikes ideologi. & det å skaffe seg likes fra likesinnede. Det er ensporetheten som er det dominerende & de tar alt som er venstrepopulistisk korrekt i sine flokkstyrte miljøer som sannheten uten å en gang undersøke andre sider av en sak - De skaffer seg ryggdekninger og "alibi" for å bli populære innad i sin miljømessighet ved å spre løgner og rykter - Løgner og rykter om andre ut fra misunnelse i sine egne mislykketheter, talentløsheter og diagnosepregede hverdager


Slike tør ikke å prøve løgnene og ryktene sine i rettslige sammenhenger for de vet at de ville ikke hatt en nubbesjans dersom de skulle føre beviser i en edruelig norsk rettsal uansett hvor mange "likes" de har sanket løgnene sine på forhånd fra


"VarslingsValker" skal komme tilbake til navngitte til personer i slike henseende med fullt navn og adresse SAMT fastlegeopplysninger - NAV vedtak hos vedkommende - sporinger av mail - sporinger av chat osv osv osv - & diagnosene slike har - SENERE ut over i "VarslingsValker" - for www.gentemot.com har det som trengs for å la sannheten åpenbares


& tro ikke at "private kontoer" hjelper dere mye mot www.gentemot.com & www.gentemot.com har det som trengs for at sunnheten skal ivaretas :)


"VarslingsValker" er en del av adventskalender hos www.gentemot.com for 2017 & det er klart at de største godbitene spares til det nærmer seg JULAFTEN - selvfølgelig :)


"VarslingsValker" skal MYE innom temaet trygdemisbruk - med da et spesielt fokus på de med "lettere psykiatriske diagnoser" som en finner mye av på ymse kontoer på internett - & www.gentemot.com sparer ikke på opplysninger - VI tar det opp til myndighetene tar seg av resten - og gjør ikke myndighetene jobben de er betalt for å gjøre som etter lovverket - så tar www.gentemot.com de selve. En del av innholdet i "VarslingsValker" kan godt betraktes som "et tilsvar" til en del tema som tidligere har hatt kjørende oppgaver hos www.gentemot.com - men i en langt mer direkte form enn tidligere i denne versjonen tilrettelagt for adventskalenderen altsåTHAT'S "VeLfErDsVaLkEr" BABY :) 

 

 

KLAGESANGENE

( Klag 5:1-22 )

Herre, tenk på det som har hendt oss, se hit, se hvordan de spotter oss!

 2 Vår eiendom er gått til fremmede, husene våre til utlendinger.

  3 Vi er farløse, mødrene våre er blitt enker.

  4 Vi må kjøpe vannet vi drikker, veden må vi betale for.

  5 Vi har forfølgerne på nakken, vi er trette og får ikke hvile.

 6 Vi har rakt ut hånden til Egypt og til Assur for å få brød.

  7 Fedrene våre syndet; de er borte, vi har båret straffen.

  8 Slaver er blitt våre herrer, ingen river oss ut av hendene deres.

  9 Vi henter brød med fare for livet, i ørkenen truer sverdet.

 10 Huden vår er het som en ovn av sulten som brenner.

 11 De voldtar kvinnene i Sion og jomfruene i Judas byer.

12 De henger stormenn, de eldste vises ingen ære.

 13 Unge menn må slite med kvernen, gutter segner under vedbøren.

 14 De gamle sitter ikke lenger i porten, de unge har sluttet å synge.

 15 Vi har ikke lenger glede i hjertet, dansen er snudd om til sorg.

 16 Kransen har falt av hodet. Ve oss, vi har syndet!

 17 Hjertet er blitt sykt, øynene er blitt svake.

 18 For Sion-fjellet ligger øde, rever streifer omkring der.

19 Du, Herre, troner til evig tid, din trone står fra slekt til slekt.

20 Hvorfor har du glemt oss for alltid, gått fra oss for alle tider?

21 Herre, led oss tilbake til deg, så vi kan vende tilbake. Gjør dagene våre nye, slik de var før!

 22 Men du har vraket oss, du er rasende

 

 Judas’ brev

Kapittel 1

1

Hilsen

1Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser dem som er kalt, dem som er elsket av Gud, vår Far, og bevart for Jesus Kristus.  2 Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med dere i rikt mål!

Vranglærerne og dommen over dem

3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert.  4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. 5 Jeg vil minne dere om noe, enda dere allerede vet alt dette: Herren berget folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.  6 Og de englene som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dagen.  7 På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel. 8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner gjør de kroppen uren, forakter den myndighet som er over dem, og spotter høyere makter.  9 Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren refse deg!10 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og det de forstår ut fra naturen, i likhet med dyr uten fornuft, det tjener til å ødelegge dem. 11 Ve dem! De har slått inn på Kains vei og har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, som var ute etter egen vinning. De har gjort opprør som Korah og gått til grunne. 12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene deres, der de uten frykt eller skam spiser sammen med dere. De er gjetere som bare passer seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. 13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet. De er forvillede stjerner som det evige nattemørket venter på. 14 Det var også om dem Henok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve hvert menneske til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, disse gudløse synderne.» 16 Dette er folk som murrer og klager over sin skjebne, men som lever etter sine egne lyster. Med munnen taler de store ord, og de smigrer andre når de har nytte av det.

Bønn og omsorg

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler 18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» 19 Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden. 20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. 21 Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. 22 Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige. 23 Andre skal dere berge ved å rive dem ut av ilden. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med skyr kappen som er flekket til av kroppens begjær.

Lovprisning

24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, 25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen. 

 

   

Årets adventskalender på www.gentemot.com kjøres i år med innhold fra VeLfErDsVaLkEr i spedte & sprikende utdrag i en bloggversjon tilrettelagt for det under tittelen " VarslingsValker " : Les ellers mer om det på http://www.gentemot.com/presentation/


THAT'S "VeLfErDsVaLkEr" BABY :)


FØLG MED VIDERE PÅ "VarslingsValker"


( syklus #04 hos www.gentemot.com )

bona valetudo melior est quam maximae divitiae

 

 

 

" Vignett VarslingsValker "

 

 

 klikk på bildet for å nyte forestillingen i det som mellom det langs mot det

 

 

 

( fiddlings & fretless foamings by Svenn Dybvik )

Av Svenn Dybvik - 5 oktober 2017 00:00

" VarslingsValker "

:

" beati pauperes spiritu "

( varslingsvalke #3 ( adventskalender luke #03 ) )

Det er klart at man kan spørre seg hva alle disse som skaffer seg diverse lettere psykiske diagnoser hva de ville ha vært - hva de hadde holdt på med - hvilke planer de hadde hatt - hva de ikke sliter med og hadde slitet FRA - DERSOM de var friske ?


Kanskje hadde de ikke hatt noe plan - noe talent - noe fornuftig å tenke på likevel DERSOM de ikke var diagnostiserte ? - Og hos slike er det sikkert lettere å falle for fristelsen i det å skaffe seg en diagnose som alibi for at de ikke hadde hatt noe å fare med DERSOM de da ikke hadde blitt trygdede kasus PGM ( På et PÅ grunn MED ) en eller annen diagnose


Kanskje vi skal bare la de påtatt syke & de påtagelige mentalt handikappede få lov til å være så syke & mentalt handikappede som de vil ? - For mange av de er faktisk MER betydningsfulle som syke enn de hadde vært som friske


Diagnosene som de får får de til å føle seg verdige til det å ha blitt syke - Det er det som er "lettelsen" hos de - Når de først får satt seg i bås og fått sin første trygdeutbetaling så ER DE den diagnoses lytefaktor de har fått


De ER det de BLE


& de BLE det de VAR :)


Jeg har møtt personer som sier "de vil ikke bli satt i bås" - neivel da - sier jeg - så se til å bli frisk da så slipper uføretrygden din eller handikappet ditt å skape deg din bås da - For slik må det sees - Den som søker seg etter en diagnose søker seg selv til den båsen den diagnosen de har klart å skaffe seg tilsier - Den som er uføretrygdet på grunn av NOE blir etter hvert GRUNNEN TIL DET


Det er klart at når man dyrker offerrollen sin som fremste lidenskap slik veldig mange fake psykiske kasus gjør - så bortvelger man kreativitet & sunnhet for sine liv og man BLIR sitt resultat av DET der etter


Ref: " don't be a victim"


http://www.gentemot.com/2017/02/11/11497273-8471-svenn-dybvik-8453-wwwgentemotcom/

 

For man kan ikke alltid forlange at vi friske skal respektere de som friske når de får trygd for å være syke - enten er de syke eller så er de friske - og dersom de selve mener de er friske så synes jeg de må betale tilbake trygden de har fått utbetalt fordi de er syke - DET er da logisk - De kan da ikke bare være friske når de har fordeler av det og jævla syke når de har fordeler av det


Ikke bare er det et hån mot oss friske men oppførselen til da alle disse fakendes syke er et hån mot de som VIRKELIG ER SYKE &så
Jeg tviler ikke på at det er mange av dere der ute som føler dere "sliter litt" . Og det ER sikkert lettere for dere da å kalle dette en diagnose enn å innse hva det faktisk ER - at dere er evneveike, talentløse og mangler forutsetninger til å bli det dere mente dere skulle bli - måtte bli - kunne bli - ville bli - burde være

 

FOR :

 

Det er klart at mange av dere fyller tiden deres med løgner - med skadefrohet - ondskapenes osmoser mellom rykter og løgner mot OSS friske og sunne - fordi dere er mislykkede kasus selve - Så enkelt er det - Dere sprer løgner og falske opplysninger FORDI dette skaper dere ryggdekninger og skjuler innsyn i deres ubotelighet

 

Dere har ikke noe å bygge på - noe å fare med selve og DERFOR er det da lettere å sitte på nett med deres lyter & handicap å tro nettet er et "kompensatorium" for dere forkvaklede sjeler uten innsikt og utsikt til annet enn ensporethet i deres flokkstyrte epidemier og "likes for likesinnede" på sosiale media

 

For det er tydelig at det er viktig å være veldig snille mot alle de som ikke er som OSS få - OSS lytefrie langs skavank-rytterenes sytesklie...

 

OG HUSK : NAV bruker å sende en katalog ut til jul der de som føler de har behov for å skaffe seg mentale handicap har anledning å tilpasse seg "diagnosenes tidsalder" som julegave fra NAV :)


For det er klart at det er viktig for alle dere som ennå ikke har innsett at dere ikke har forutsetninger til så veldig mye annet i livet enn det å skaffe dere diagnoser som alibi for deres utilstrekkelighet og tilkortkommendesheter i utrengsmål gjennom deres levnetsløp uansett hvordan en liker å se det - DERE har en ypperlig mulighet til å skaffe dere "diagnose-katalogen" fra velferdsstaten  neste jul da...


Jeg vet forresten om en del personer som allerede har skaffet seg "diagnose-katalogen" - og de får da godt betalt for det - slik at de kan sitte på nettet forXempel - eller de kan sitte å drikke på pubene i Sandvika utenfor Oslo forXempel - eller de kan oppholde seg på naturiststrendene rundt Oslofjorden i håp om å se fitter de ikke får likevel om sommeren - FOR dere burde vite at skikkelig oppegående kvinner vil aldri komme til å satse på psykisk søppel ( uten at de er psykisk søppel selve da ) - diagnosene passer best sammen med diagnosene og friske passer best sammen med friske - DET er da LOGISK


Det er en del som "dater" mye på nettet av dere med psykiske diagnoser - DET burde dere slutte med synes jeg - for husk at www.gentemot.com "ser" mer enn dere tror og før mange av dere "dater" så mye på nettet som dere gjør - vil jeg heller anbefale dere om å vie all den tiden dere har til rådighet på deres uføretrygd til å prøve å "bli litt friskere" så kanskje mange av dere får dere fitte litt mer "naturlig" - men mange av DERE er kanskje ikke så opptatt av det "naturlige" fordi dere får godt betalt av NAV trygd for å være mest mulig "unaturlige" ( slik kan det oppfattes for oss friske i alle fall ) !


Jeg kan gjerne respektere dere syke som virkelig ER syke og jeg respekterer alle de som sliter reelt med både sykdommer og dokumenterbare lyter - men jeg har ingen sans for de som er trygdet på grunn av lettere psykiske sykdommer og som da oppfører seg som søppel på nettet bare FORDI de skal ha medlidenhet eller "omsorg" for sine diffuse sykdommer som knapt er dokumenterbare


Mange av dere skriker høyt "om skjulte sykdommer" og at dere ikke blir forstått - Men jeg skal si dere en ting : Dere vil ikke bli forstått fordi da går hele magien og mystikken ut av de ynkelige skrottene deres - og det at sykdommene til dere er "skjulte" DET er bare fordi dere er livredde for  innsyn i hva dere fordriver tiden deres med når ingen myndigheter overvåker dere - DET er hele "skjultheten" med dere !!


Mange av dere finner ikke ut hva dere vil og dersom dere IKKE hadde hatt en eller annen lettere psykisk diagnose - eller dere hadde vært friske - hadde dere heller ikke hatt noe dere hadde hatt spesielle evner i likevel -


Dere er redde for sannheten og det er til syvende og sist DET som er sykdommene til DERE !!


Salige er de ubotelige i ånden med uføretrygden for hånden

 

: Å være rettroende er å være SANN. Å være SANN er å være SUNN og det å ha det SUNT er å ha det SANTJeg skal si dere alle EN TING


Jeg tror ikke på alle dere med "lettere psykiske diagnoser" og jeg tror ikke at dere er syke NOK i det hele tatt. Dere vil bare ha mer penger å sitte å kose dere hjemme eller på nettet med fra NAV - mer penger enn dere ville ha hatt dersom dere ikke har skaffet dere en eller annen psykisk lidelse som alibi for misnøye og "egenfølt utilstrekkelighet ute hos deres flokkstyrte epidemier og via "likes for likesinnede" på sosiale media""Det er mulig at det er ubrukeligheten og deres egennytte som ubrukelig for dere selve som styrer dere - eller kanskje dere er besatt av SATAN mange av dere - For det er klart at det å skaffe seg sykdommer for å kompensere sine livsløgner er ikke spesielt hverken kristent eller spesielt "åndelig" - DET tror jeg vi alle burde være enige om


Ynkelighet og "snyltesyke" er det mange av dere kan best. Det er det faget dere får brukt dere mest som substitutt med for å være selvopprettholdene overfor deres likes ute på sosiale media - hos mange av dere -


Ubotelighet som vinnings hensikt er deres religion og livsløgnene til dere er (nesten) deres beste venner - utenom katt, hund, diagnoser og penger fra NAV da :)For dere er slike som VET at "lettere angst skal gi dere stor fangst hos NAV !"Det å forbli som et uføretrygdet vedtak hos NAV er selve NIRVANA for dere - og det er sikkert DERFOR så mange av dere trygdede kasus er så veldig interesserte i østlig relaterte religioner og tro - FORDI at da har dere kanskje muligheten til å gjenfødes som et vedtak om uføretrygd på grunn av lettere psykiske diagnoser hos NAV i deres neste liv &så ?For dere vet at dårlig oppførsel og mangel på folkeskikk har en viss tendens til å gå i arv dersom man får NOK betalt for det...Mange av dere tror at dere har klippekort til himmelriket bare fordi dere har lyter og diagnoser - Dere tror at himmelriket er misnøyenes og fake mismotets endestasjon for dere som dyrker deres lytebefengthet mer enn dere dyrker GUD...


...men TRO MEG : Vi lytefrie - og VI som hverken har diagnoser eller har hatt en eneste sykedag i hele vårt liv - har like mye RETT - om så ikke mer RETT - til himmelriket enn det dere har

Tro ikke at "fake offerroller" og livsbejaende livsløgner gir dere fortrinn overfor GUD - tvertimot -For all sann tro og all sunn gro har - uansett hvordan en skulle måtte kunne ville burde like det - MEST AV ALT MED FORUTSETNINGER Å GJØRE "Det finnes sikkert noen av dere som til og med tror at kristenhet går i arv - at deres barn og barnebarn automatisk er hellige og kristne bare FORDI dere mener dere er kristne sjeler selv - Men man ser tydelig på instagram at veldig mange barn av såkalte kristne elsker langt mer sine leppefyllinger & gåsemunner - sine langbente attributter - og sine skamlepper nesten hengende ut av sine truser - enn de elsker JESUS


- ja - det er nesten som om "den hellige ånd" er i gjennomsiktig modus både hva brystvortefaktorer & skamleppefaktureringer angår hos mange av dere. VIS MER KYSKHET - MER MÅTEHOLD & DISIPLIN er mitt råd til mange av dere !Det er mulig man forsvarer det med "å følge med i tiden" eller "å rope JESUS I LOVE YOU 100 ganger om dagen" - MEN det er ikke nok - Dessuten er det vel ikke noe sted i bibelen Jesus selv hadde et uttrykt ønske om å bli dyrket som en "glam-slam-pop-star" ?Den som tror DET er proppet av vranglære ! Så VELKOMNE TIL DET som velkomne I DET    

 

Hvorfor tror dere at flere lesere havner på nettsteder opprettet av den psykiatriske pasienten og NAV trygd kasuset Jonathan Alexander Stensvold Hol dersom dere googler en del begreper som finnes på www.gentemot.com ? - Jo - Det er FORDI han har en psykisk diagnose -


DET er ikke vanskeligere å forstå enn det - og det er mange flere enn Jonathan Alexander Stensvold Hol &så - & vi kommer til det :) - OG DET ER ypperlige bekreftelser for de tema som kjører på www.gentemot.com at ting & tang er akkurat slik www.gentemot.com beskriver


Hadde Jonathan Hol vært frisk - hadde han vært kreativ og oppegående - og ikke bare et trygdet kasus med mentalt handikapp - SÅ ville han selvfølgelig ha konsentrert seg mest om å bli frisk - skape noe selv - og slutte med både feedingen og stalkingen - MEN - og som nevnt i alle disse innlegg under VarslingsValker hittil : Det er FORDI de har psykiatriske diagnoser de oppfører seg som de gjør og DERFOR er de det de er - nemlig psykisk søppel som reker rundt på nettet godt betalt av NAV - akkurat slik som Jonathan Alexander Stensvold Hol født 31. mars 1980 ER - og som en rekke andre &så som vi har sporet ER -


Bloggen kommer tilbake til dokumentasjon fra Blakstad åndssvakeanstalt utenfor Oslo vedrørende kasuset Jonathan Hol og uttalelser fra politiet ved Stig-Arne Oma ved Asker og Bærum politidistrikt senere i VarslingsValker - for tro ikke at manglende innsats til saker betyr manglende utsats hos www.gentemot.com


Og som jeg har nevnt i VarslingsValker tidligere - Slike som Jonathan Alexander Stensvold Hol TØR ikke å bli frisk - fordi dersom han blir frisk mister han pengene han får fra NAV til å kunne sitte på det lyse nettet og det mørkere nettet med sine kokkoide forestillinger og livsbedrag og nettkriminalitet - DET er det som er sykdommene hos veldig mange slike personligheter - og hva koster vel ikke det samfunnet ?


( se liste over kostnader lenger nede i dette innlegget )


OG når det er sagt - Jeg tror det så absolutt er flere enn jeg som nærmest spyr av snyltende kokkokasus med lettere psykiske sykdommer og deres trauste resonnement "at man tar ikke psykiske sykdommer på alvor eller det at man snakker for lite om psykiske helse"


- Det er vel knapt noe det snakkes mer om enn psykiske lidelser og DET i seg selv tror jeg skaper flere og flere MED psykiske sykdommer - økningen av unge uføre i Norge de seneste årene kommer for en stor del av at det er for lett å snakke om psykiske lidelser på en slik måte at de får seg ytelser i for av trygd for det - og blir diagnostiserte FOR DET - Begrepsinitialene for hvordan de presenterer sine fakes &  diagnoser som "lidelser" , "misnøyer" eller "segmenter av ofte usannsynlige bakgrunner de mener å ha hatt" er lettkjøpte løsninger - og viser mest av alt - hvor dårlig rustet både leger og "omsorgsvesenet" ER med henhold til begrepsSANNHET & BEGREPSSUNNHET !


" concordia civium murus urbium "


Bloggen skifter "stilart" fra cirka medio mai 2018 - og går mer direkte inn i konkrete saker som har vært benyttet som bakgrunnsmaterie for " VarslingsValker " - og med et sporingsregister som knapt noen har sett maken til i Norge - spesielt da med tanke på de tema som "VarslingsValker" omhandler og som har vært lagt ut her som "test" for det som finnes i mer redigerte versjoner på www.gentemot.com Og DER får dere alt dere trenger vite med henhold til sunn sannhet & sann sunnhet  


&så  PÅ LENKEN  http://blogg.improveme.se/gentemot/2015/04/04/040415/

 

...kommer altså løpende oppdateringer om de som har feedet , stalket eller misbrukt innhold på bloggene mine i tidsrommet 2012 til 2018 + det kommer en del materiale om personer som på grunn av ensporethet og manglende forutsetninger har bidratt til netthat - spredning av ukorrekte opplysninger - og om personer som er politianmeldte for å bidra til usannheter på nett - eller i "bokform" - og går vi inn i miljøbetonte anliggende som forXempel ? ::: JAPP :)

 

Bloggen presenterer diagnoser - bilder - adresser - telefonnummer og rikholdige personalia på alle sammen - som etter de retningslinjer det er skrevet om på http://www.gentemot.com/presentation/ - & de andre lenker det er henvist til DER :

 

Oppdateringen DER vil foregå gjennom april / mai og gjennom HELE sommeren 2018 - eller frem til syklus #04 på www.gentemot.com = åpnet for "allmenn ferdsel"

 

Personer som det her har vært snakk om har hatt anledning til å uttale seg via kommentarfeltet hos www.gentemot.com i perioden juli 2016 til og med utgangen av mars 2018 - De som ikke ennå har gjort opp for seg har bare seg selve å takke for DET :)

 

Det at mange av "DISSE" kasus er personer med "ymse diagnoser" tar jeg dessuten som "en ypperlig affirmativ glede" på at det innhold som presenteres som "VarslingsValker" stemmer overens med virkeligheten & er i et folkeopplysningsøyemed nødvendig å presentere slik det "representerer" teXtene til mitt musikkverk VeLfErDsVaLkEr ( syklus #03 på www.gentemot.com )

 

" VarslingsValker " må anses som et "tilsvar" på de oppgaver som har kjørt som oppklarende bloggfyll på mine nettsteder i perioden 2016 - 2018 

 

Det henvises forøvrig spesielt til de "hintende mellomlegg" som har hatt kjørende oppgaver på www.gentemot.com fra juni 2016 til mars 2018

 

Før oppdateringene starter vil jeg si følgende :

 

KOM BARE IKKE Å SI AT DET Å VELGE FEIL SIDE TIL EN SAK TJENER SPESIELT TIL DERES FORDEL

 

 

Den som ikke har forutsetninger til å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om ALLE SIDER av en sak bør heller ikke uttale seg om en sak/saker

 

: Arbeidsgivere - kontraktsgivere - skoler dere går på  - eller diverse myndigheter vil kontaktes med henhold til det dere er anmeldte for - og er en kjent for oss - vil denne brukes som eXempel for alle de andre - til alle de andre også har gjort opp for seg - Vi starter med det svakeste ledd og så bygger vi oss videre med en for en...

 

I mange år har min IT-dugnad sporet trygdemisbrukere og personer med "fake diagnoser" - flere tusen personer og syklus #03 ( VeLfErDsVaLkEr ) vil handle mye om DET tema - en del opplysninger ( cirka 90 sider ) åpenbares på denne lenke & åpnes for allmenn ferdsel "omsider" : http://blogg.improveme.se/gentemot/2015/04/04/040415/ 

 

Fra 2018 går www.gentemot.com over til å kjøre omfattende reklame for egne prosjekter & monnende menighetsfremmende mønstringer i tilknytning til det


Bloggen vil kjøres i en "ambulerende style & stuffings" der nedlasting av mer informasjon vil være tilgjengelig for de som henvender seg til bloggen & ber om passord til disse innleggene

 

FØLG MED VIDERE PÅ "VarslingsValker"


( syklus #04 hos www.gentemot.com )
" en hank henvisningsmodeller & referanser benyttet for "VarslingsValker"

( syklus €04 hos www.gentemot.com ) "


https://www.svd.se/normala-livskriser-forvrids-till-sjukdom

"Att sjukförklara normala krisreaktioner är en av orsakerna till de höga sjukskrivningstalen i psykiatriska diagnoser. Det skriver Carina Hellström, överläkare och specialist i psykiatri."


https://www.sydsvenskan.se/2013-12-04/svart-att-skilja-sjukdom-fran-normal-livskris

"Det finns en del svårigheter med psykiatriska diagnoser. Vad är psykiatri och vad är normala mänskliga svårigheter? Det tycker jag verkligen att man kan diskutera."


https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nynorsk/Trygdesvindel+for+50%2C4+millioner+kroner

"Trygdesvindel for 50,4 millioner kroner. Mellom januar og april ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel."


https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Trygdemisbruk

"Trygdemisbruk : Statistikk året 2017"


https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/12/16/195356882/nav-anslag-trygdesvindel-8-milliarder-kroner-arlig

"Trygdesvindel for 8 milliarder kroner årlig"


https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Flere+statistikkomrader/Nyheter/1048+personar+melde+for+trygdesvindel+i+2017

"1048 personar melde for trygdesvindel i 2017"


https://www.dt.no/nyheter/nyheter/flere-alenemodre-jukser-med-nav-stotten/s/2-2.1748-1.7685429

"Flere alenemødre jukser med Nav-støtten"


https://www.nordlys.no/jobb/tromso/nav/kvinnen-loy-om-at-hun-var-alenemor-na-ma-hun-sone-og-betale-nav-n-million-kroner/s/5-34-425758

"Kvinnen løy om at hun var alenemor. Nå må hun sone, og betale NAV én million kroner"


http://stavrum.blogg.no/1475043445_tannls_kamp_mot_tryge.html

"NAV gjør alt for lite for å avsløre trygdejuks. Kontrollsjefen innrømmer selv at de kun tar en brøkdel av svindlerne."

 

https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-sjokktall-psykiske-lidelser-koster-norge-60-til-70-milliarder-kroner-i-aret/61335772

"Ifølge beregninger som Folkehelseinstituttet sitter på, koster psykiske lidelser samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner i året, bare i Norge"


https://www.aftenposten.no/norge/i/56Kpe/Sykdommen-som-koster-arbeidslivet-mest

"Psykiske sykdommer koster det norske samfunnet rundt 70 milliarder kroner, anslår direktør Arne Holte i Divisjon for psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Størstedelen av kostnadene er knyttet til depresjon, samt angstlidelser og rusmisbruk. — Depresjoner stjeler flere yrkesaktive år enn noen annen sykdom"


http://fagarkivet.hioa.no/nb/item/asset/dspace:4517/kand420_kand419_%C3%98ABAC3900_200516.pdf

"Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til psykiske lidelser"


https://www.napha.no/content/20317/Arbeid-og-aktivitet-bidrar-til-god-helse

"Om mennesker med psykisk sykdom ikke selv tror at de kan bidra i arbeidslivet, blir det lett en sannhet, både for personen selv og for potensielle arbeidsgivere. ... Diagnosene depresjon og angst fører med seg de største kostnadene i form av uførhet og manglende evne til å fungere i arbeidslivet."


https://www.arbeidsmiljo.no/depresjon-var-dyreste-sykdom/

"Depresjon er den sykdommen som koster det norske samfunnet mest, regnet i sykepenger, uførhet og tapte arbeidsår."


https://www.budstikka.no/nyheter/medisin-og-helse/psykisk-helse/stadig-flere-sykemeldes-som-folge-av-lettere-psykiske-plager/s/5-55-204304

"Stadig flere sykemeldes som følge av lettere psykiske plager"


https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/PRVj6/Krevende-psykisk-helse

"trygdemisbruk og lav arbeidsmoral. Dagbladet fastslår på lederplass 28. juli i år at angst og depresjon er vår nye folkesykdom. "


https://e24.no/kommentarer/e24-kommentarer/syk-eller-trygdemisbruker/2816422

"Et flertall av diagnosene for sykmelding er uspesifiserte psykiske eller muskel/skjelett-lidelser. Dette er langtidsfraværet, og det er det som koster, nasjonaløkomisk sett."


https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/AD/publikasjoner/rapporter/2013/Rapport_2013_05_Trygdesvindel_i_Norge_korr.pdf

"trygdemisbruk i Norge, hovedkonklusjoner fra kartleggingen av misbruk av sykepenger"


http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Halsoekonomi/2014/08/Kostnader-for-bipolar-sjukdom-depression-schizofreni-och-angest/

"Den totala samhällsekonomiska kostnaden för de fyra studerade psykiatriska sjukdomarna uppgick till 75 miljarder kronor.

Kostnaden per patient var 259 000 kronor för bipolär sjukdom, 159 000 kronor för depression, 156 000 kronor för ångest och 509 000 kronor för schizofreni under år 2008.

De indirekta kostnaderna för sjukfrånvaro svarade för hela 75 procent av den totala samhällskostnaden, vilket troligen ändå är en underskattning."


https://www.aftenposten.no/norge/i/PpLr5/Schizofreni-mest-kostbare-lidelse

"Schizofreni mest kostbare lidelse. Sykdommen schizofreni koster det norske helsevesenet åtte ganger mer enn hjerte- og karlidelser. I 1995 ble de totale utgiftene til behandling av schizofrene anslått til 4 milliarder kroner, skriver Adresseavisen. For fjoråret kan de reelle kostnadene anslås til 5 milliarder kroner, skriver avisen."


https://www.adressa.no/nyheter/helse/article64138.ece

"Schizofreni koster det norske helsevesenet mer enn alle kreftsykdommer og hjerte- og karsykdommer til sammen. Ni av ti blir uføretrygdet etter å ha levd med diagnosen i fem år."


https://forskning.no/psykiske-lidelser-eu-okonomi/2014/04/angst-og-depresjon-koster-mest

"Psykiske lidelser koster det norske samfunnet 60 til 70 milliarder kroner hvert år"


https://www.dinside.no/okonomi/norges-dyreste-lidelse/62504306

"Norges dyreste lidelse. Schizofreni koster helsevesenet mer enn alle hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer til sammen. Omtrent 5 milliarder i 2002."


https://www.dagensmedisin.no/artikler/2001/08/16/schizofreni-biologi-eller-psykologi/

"SCHIZOFRENI ER DEN mest alvorlige formen for sinnslidelse. Få blir helt friske, men om lag en firedel av pasientene har i lange perioder en ganske god sosial fungering, er uten plagsomme symptomer og greier seg i ordinære jobber. Fordi de fleste blir syke i ung alder, er schizofreni antakelig den sykdommen som representerer størst kostnader for samfunnet. I direkte (behandling) og indirekte kostnader utgjør dette om lag 5,5 milliarder kroner årlig i Norge. Det blir hevdet at forståelsen av psykiske lidelser de senere årene er blitt sterkt «biologisert». Denne trenden kommer fra USA. Og schizofreni er på mange måter arenaen hvor kampen mellom biologi og psykologi utkjempes. Inkarnasjonen av galskap!"


https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/schizofreni/schizofreni-forekomst/?page=6


https://www.dagbladet.no/nyheter/bedre-behandlig-kunne-spart-oss-for-15-mrd-arlig/62705549

"Det er blitt en stor myte i samfunnet at schizofreni ikke kan helbredes. Kostnadene knyttet til lidelsen blir enorme"


http://statskoll.se/nyheter/kostnad-for-schizofreni-hogre-an-for-trafikolyckor/

"Samhällets kostnader för schizofreni högre än för trafikolyckor"

bona valetudo melior est quam maximae divitiae

 

 

 

" Vignett VarslingsValker "

 

 

 klikk på bildet for å nyte forestillingen i det som mellom det langs mot det

 

 

 

( fiddlings & fretless foamings by Svenn Dybvik )

Av Svenn Dybvik - 6 september 2017 00:00

" VarslingsValker "

:

" beati pauperes spiritu "

( varslingsvalke #4 ( adventskalender luke #04 ) )

Årets adventskalender på www.gentemot.com kjøres altså i år på www.gentemot.com med innhold fra VeLfErDsVaLkEr i spedte & spredte ( alt etter slik en liker å se det an ) & sprikende utdrag i en bloggversjon tilrettelagt for det under tittelen " VarslingsValker " 

Et utdrag av adventskalenderen finnes &så på http://blogg.improveme.se/gentemot/THAT'S "VeLfErDsVaLkEr" BABY :)


 

...& salige er de fattige i ånden for de skal runke velferdsvalkene for hånden   

 

 

 

bona valetudo melior est quam maximae divitiae

 

 

 

" Vignett VarslingsValker "

 

 

 klikk på bildet for å nyte forestillingen i det som mellom det langs mot det

 

 

 

( fiddlings & fretless foamings by Svenn Dybvik )


Svenn Dybvik ℅ www.gentemot.com

" ubi bene ibi patria "

www.gentemot.com gästbok

 

 

 

 

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se