Alla inlägg den 28 september 2015

Av Svenn Dybvik - 28 september 2015 00:00

" VarslingsValker "

:

" beati pauperes spiritu "

( varslingsvalke #1 ( adventskalender luke #18 ) )

Kommentarfeltet er stengt for denne syklusen. Alle kommentarer forbundet til innholdet som kjører under syklusen "VarslingsValker" kan KUN gjøres på denne lenke: ( eller klikk på bildet for å komme til det ) :

http://www.gentemot.com/2017/12/28/

Det er tydelig at det er veldig populært i dag å skaffe seg en eller annen sykdom eller diagnose hos mange der ute . Man kan nesten ikke tro det er mulig hva folk får seg til å feile som alibi for mislykkethet, talentløshet og evneveikhet i Norge i dag

Det ikke slik at man er et bedre menneske ute i sosiale media fordi man har en eller annen sykdom eller handicap slik mange av disse sykelighetene & sytelighetene har en lei vane til å tro - tvertimot - & jeg tror mange der ute bruker sine diagnoser for å tekkes sine likesinnede & sin misnøyerelaterte koeffisient derav ute blant de andre - langs lytebefenghetenes flokkstyrte epidemier på sosiale media som "innad" hos seg selve som selvopprettholdelse som "utad" hos sine andre & at man via diverse "lyter" skal gjøre seg spennede for sine omgivelser : OG hos mange av de skal de først og fremst gjøre seg spennede på de friskes bekostning


Det er som om bortskjemthet, grådighet koblet med egennytte egenNYTE & egenSYTE for egenLYTE er selve definisjonene på "Diagnosenes Tidsalder" - for alle disse kasus & korrumperende klientell som kaller bagateller & sine misnøyer for diverse urimelige & usanne sykdommer


- ja - normale livskriser omgjøres til diagnoser for å tekkes påtatte offerroller , livsløgner langs slikes - for slikt og slik - manglende evne til å se sine begrensninger innad som utad - & jeg tror - hos mange slike - for slik & slikt - at DET er hele sykdommene til slikt


Men kanskje alt sammen er STATENS feil ?


& kanskje STATEN har et forkastelig menneskesyn - At ALT som er ubrukelig , talentløst & lite tilpasningsdyktig er det bare å uføretrygde med en eller annen mental diagnose


For er det noen av dere lesere som noen gang har hørt om at disse uføretrygdede med lettere psykiske diagnoser ønsker å bli friske ?


Jeg har i hvert fall aldri møtt en person med lettere psykisk sykdom eller slike - langs sine slikt for slik - som kan betraktes som "kasus som faller mellom to stoler" OG som ønsker seg å bli frisk - nei - vedkommende ønsker at man skal "forstå" sykdommene de mener de har som et ISTEDENFOR - OG det er aldri spekulasjon om hva som kunne gjøre vedkommende frisk. For det er slike ikke kreative nok til - KANSKJE er det et bittelite ønske om å kunne bli litt "friskere" hos noen få - men ikke "frisk" - For siden det er så umåtelig viktig hos disse å være den som er sykest ute på sosiale media blant sine likesinnede, så er det klart at da er det liten vits i å skulle være den av de som er den friskere av de sykere hos slike - for slikt og slik - ELLER KANSKJE de med mentale lidelser ikke en gang forstår når de er friske eller syke ?


De "forstår" det kanskje bare dersom pengene fra det offentlige ikke lenger kommer inn på kontoene deres ?


OG man kan jaggu ved enkelte & spredte anledninger lure på om slike - for slikt & slik - som ikke VET sitt eget beste har RETT til sitt eget beste ?


Utdragene til "VarslingsValker" kjører på http://blogg.improveme.se/gentemot/ bare i stikkordsform - og det blir langt mer omstendelig i den orginale versjon av "valketreffene" som da altså - kjøres KUN på www.gentemot.com


- utdragene & stikkordene i disse - relativt enkle "kompostene" som kjøres her som supplement for syklus #04 hos www.gentemot.com danner likevel en pekepinn for hva syklus #04 hos www.gentemot.com handler om - handler med og handler til -


Mitt syn på en del "incentiv som formanende incitament" forbundet til innholdet i VarslingsValker kan selvfølgelig diskuteres & det er ikke sikkert alle løsninger jeg hinter til i VarslingsValker er mer til nytte for oppgavene som forespeiles enn det andre har forsøkt seg på tidligere :) Men det er klart at gjennom en så voldsom økning i utbetalinger til relativt & tilsynelatende svært udokumenterte sykdommer hos veldig mange - og de blir bare flere og flere - så må en i høy grad erkjenne at de tiltak staten har satt i gang ikke har hatt den ønskede effekt helbredelse av alle disse nymotens diagnoser innen såkalt psykisk helse burde ha


Så lenge uføretrygdede med psykiske diagnoser i så stort omfang får lov til å holde på med ting som ikke bidrar til å gjøre de friskere på deres "fritid" - som da forXempel bruk av sosiale media jo er et godt eXempel på - så oppfattes dette i stor grad av oss som ikke har sykdommer som at mange av de som har klart å skaffe seg ymse lidelser av mer eller mindre sannferdig karakter - som at hensikten til disse er rett og slett å få gjøre som de vil - med gode utbetalinger fra NAV & MED RETT til å vie sine liv til å gjøre mest mulig "kosenetto" sysler langt fra det uføretrygd burde være - nemlig som en overgangsfase til å fremskaffe utsikter til å gjøre alle disse vedkommende friskere


- selvfølgelig kan man diskutere min sleivete humorisme i visse deler av VarslingsValker :) Men det er ikke mindre "sleivete" enn å la mange av disse mer eller mindre "kokkoide kasus & snyltere" med psykiske lidelser få stadig flere & flere rettigheter som går på bekostning av det å bygge opp et friskt & sunt samfunn - For det må da være DET det dreier seg om ? Å gjøre de med sykdommer friskere vel ?


Det er satt både lydkulisser & koreografi til alt materiale fra VeLfErDsVaLkEr ( som da VarslingsValker er utdrag fra ) i en versjon tilrettelagt for det - som adventskalender & som "hintende mellomlegg langs det" -  Det er klart at vurderingene av hvilke utdrag som er egnet for å presenteres UTEN å presentere videoene for det er begrenset med tanke på verdien av det hele - OG på mange måter kan man da anse hele opplegget rundt det som publiseres rundt VarslingsValker som i et rent reklameøyemed for musikkverket VeLfErDsVaLkEr


Det blir ikke presentert noe fra VeLfErDsVaLkER i "orginalmodus" hverken her eller på www.gentemot.com som er gratis - Hensikten med utdragene som kjører  & har kjørt på bloggene for deres hittil & ditt sitt dittil - er først & fremst for å drive reklame for verket & dermed & dermed som SLIK SETT "hinte" til passasjer hos verket i en slags form for underholdning som bloggfyll langs utsiktene for det & innsiktene til det


Det at det skrives mye om psykisk helse & mitt syn på elementer forbundet rundt DET i DISSE "supplement to cycle #04" er ikke fordi musikkverket VeLfErDsVaLkEr handler veldig mye om slike tema i særdeleshet - men fordi veldig mye av overskuddsmaterialet til VeLfErDsVaLkER i de tilrettelagte bloggversjonene fra det handler veldig mye om ulike personers bruk av internett & hvordan slike kasus på ulike vis på egenhånd har via misbruk & nettrolling ønsket selve å bli en del av innholdet i VarslingsValker i synnerlighet :)


( ref = http://www.gentemot.com/presentation/ )


: For salige er de fattige i ånden , for det er de som visstnok skal få runke velferden for hånden ! ...& det å unne seg mer enn hva man fortjener ligger dypt i nesten all sykelighet & sytelighet & overtro av en viss type "alternativistisk retning"


- jaDA - vi skal gå i utsikten på trygdemisbrukerene , de som skaffer seg diagnoser som alibi for talentløshet & misnøyerelaterte sykdommer - & annet "psykisk søppel" her på bloggen igjen - gjennom innsikten til mitt musikkverk VeLfErDsVaLkEr som kjører med spredte & sprikende og løsrevne avsnitt FRA DET i bloggversjonen VarslingsValker som årets adventskalender TIL DET


& denne gangen kommer vi med avsløringer om hvem noen blant for HVEM & blant sine for HVA disse snyltere & utybelagt pakk er - For det er en grense for hvor mye fordeler sykelighetene , ynkelighetene & tarvelighetene langs usselhetene til slike - for slikt & slikt & slikt som slik - skal få ha uten at det får konsekvenser for de


OG bloggen tar selvfølgelig det for gitt at opplysninger som bloggen her kommer med vil føre til at snyltere & "utybelagt søppel" må betale tilbake pengene de har fått fra det offentlige - DET skulle bare mangle OG det skal bli spennede & "formodentlig spønende" å se om det er likhet for loven & likeverd for MANGFOLD


For det de syke får lov til skal vi friske &så ha lov til - Dersom noen tror at syke skal ha andre rettigheter enn oss friske - OSS som aldri har hatt en sykedag i hele vårt liv - Såååå tar ynkelighetene & sykelighetene FEIL


Det er de påtatte syke som må tåle MER - i hvert fall til slikes påtatthet blir bekreftet som "reelle lidelser" & LANGS DER er veiene ennå lange frem til "affirmative anliggende" hos mange av disse nyere påfunn av diagnoser


OG det er liten eller ingen tvil om at det er det at de tåler for lite motgang som sannsynligvis er grunnen til at så pass mange i Norge i dag velger å skaffe seg en mental diagnose når de ikke får bli  det de ønsket eller at de er mislykket i sitt private - Slikes talentløshet & evneveikhet har altså blitt en diagnose for slike & som SLIKE får godt betalt for av staten


SÅ la oss teste ut hvor mye & hvor langt vi friske skal gå med det å skrive om tullingene slik tullingene får lov til å sitte med rasshullene sine proppet av diagnoser & med alle sine "fake lyter" uten at DET får konsekvenser for DE - FOR Det skal IKKE lønne seg å skaffe seg en elller annen diagnose - å dernest tro at man kan gjøre hva faen en vil lenger i Norge - OG bloggen utleverer en etter en til myndighetene har gjort opp for vedkommende i tråd med etter hva man måtte ville kunne skulle burde forlange i så måte...


Årets adventskalender på www.gentemot.com kjøres i år med innhold fra VeLfErDsVaLkEr i spedte & sprikende utdrag i en bloggversjon tilrettelagt for det under tittelen " VarslingsValker " : Les ellers mer om det på http://www.gentemot.com/presentation/


OG det ER sikkert flere enn jeg som har fått uføretrygdet utybelagt søppel i vrangstrupen - & det er alt for få som tør å sette alle disse med alle sine liXom diagnoser & sykdommer på SLIKES plass - & kom bare ikke å si at de er så syke som de fremstiller seg selve mange av de - De er langt friskere enn vi tror - & DET får DE betalt godt for av staten


Det er på moten å være mot innvandring i Norge & det ble mye rabalder i høst på grunn av SSB ( statistisk sentralbyrå ) & det såkalte "innvandringsregnskapet" - men tro meg - Norge trenger mer et "uføreregnskap" der samfunnet får virkelig se hva alle disse som sitter på internett med en eller annen idiotisk psykisk lidelse koster samfunnet - DET er mye penger DET !


Jeg tror at de bare skaffer seg sykdommer fordi de får godt betalt av det fra statens side - for mange av de er "påfallende friske" i mange av sine sosiale media på "fritiden"


Så la oss starte stake skiten ut av rævhullene på diagnose-alibistene, de lettere åndssvake kopistene & de uføretrygdede hatevangelistene som hater alt sunt & friskt på grunn av deres egne muligheter til fake lytebefengthet når staten betaler de godt for det - langs slikes alltid misnøyerelaterte behov gjennom slikes misunnelsesfremmende behag som krav - & etter slikes egne kokkoide hoder er dette samfunnets ansvar at de skal FÅ & FÅ uten å gi noe tilbake foruten med skadefrohet mot ALT som er sunt & dermed SANT - For dette er langt på vei personer med annenrangs behov - tredjerangs BEHAG & med fjerderangs BEDRAG - OG de får godt betalt av staten FOR sine sykelige & sytelige BESLAG langs sine livsløgners uføretrygdede FAG


OG alle de som ikke klarer å skaffe seg en eller annen sykdom som gir de mye penger fra det offentlige ser da løgner & livsløgner blant sine likesinnede på sosiale media som deres måte å tilfredsstille sine bedrag på - langs slikes flokkstyrte epidemier & likes for likesinnede . Det er kanskje likeverd KUN for likesinnede som skal praktiseres mest av alt hos slike - for slikt & slik - For stort mer ensporet & manglende innsikt i mangfold og rettferdighet skal man da sannelig lete lenge etter blant slike - for slikt & slik -  nei - jeg vet sannelig ikke hva som er så umåtelig stas med å omgjøre bagateller & normale livskriser til sykdommer & diagnoser slik mange talentløse, mislykkede & lytebefengte sjeler har for vane for tiden i Norge


Det er nok pengene som de får fra staten gratis som er motivet tror jeg. Uføretrygdede i dag tjener jo 3 ganger så mye som de som for eksempel tross alt "jobber litt" - se statistikken på side 31 i rapporten det er henvist til på denne lenke :


https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Innhold+til+NAV+og+samfunn+forside/Nyheter/forskjellene-i-norge-%C3%B8ker

 

Det er klart at det har vært for stor satsning i Norge på selvforskyldte rusmisbrukere , "snyltere med fake lettere psykiske diagnoser" & ymse annet mindre eller MER latent rusk som åndssvakt utybelagt søppel rekendes rundt på sosiale media relatert til "misnøyerelaterte lidelser" uten hold i virkeligheten - OG det har vært for stor politisk korrekthet blant myndighetene som har overfavorisert fordeler blant særgrupper som har gått på bekostning av friske, sunne & sanne mennesker i Norge


For alt som er friskt & sunt er SANT & alt som er sykt & usunt er USANT


Jeg har DOG en viss forståelse for at det er "ubrukeligheten" alle disse sykelige & sytelige kokkoide kasus egentlig er betalt for  - & ikke nødvendigvis den eller den eller DEN eller den & den men ikke den men den den for DEN diagnose de er påklistret av leger - som har en tendensiøs utdeling av mer eller mindre diffuse diagnoser i hytt & pine som slags "NAVELIGT HUMANT PROSJEKT" slik at mange av disse hypokondriske sykeligheter, syteligheter & paranoide parasitter kan sitte på nettet & brodere livsløgner & sine fake offerroller i takt med utbetalingene sine fra NAV


Det er dessverre ikke slik at personer med alle disse såkalte sykdommene av "lettere psykiske art" blir friskere av å være på internett & på sosiale media blant sine likesinnede kasus - tvertimot -


Tvungent bytte av miljø & vennekrets ville helbredet mange av de tror jeg. For når sant skal sies så skal man ikke bortse fra det faktum at de fleste av disse kasusianske klientell med lettere psykiske sykdommer er bare resultatet av dårlig oppdragelse hjemmefra - manglende grobunner for grensesetting fører til grobunner gjennom GRUMS - ofte på grunn av skjulte dagsordener hos foreldrene - SAMT en viss underernæring på tvang & disiplin fra det offentliges side . DET er hele "sykdommene" til mange slike - Dessuten får de lov av staten & på statlige midler å holde på med alt slags vås & tull - nærmest som "bånsull" i betalt statlig regi - "billedterapi" - klippe , lime & male seg kokkoide forestillinger - De kaller det KUNST selv om det er ren psykiatri det meste av denne skiten - De tror de skal utvikle sine "følelser" men hadde de hatt potensiale til å utvikle sine følelser hadde de først & fremst tenkt på å bli friskere for det samfunn de lever i & slutte med denne usle "snyltesyken" de setter sine "følelser" på spill i


Mange av de finner man i såkalte terapeutiske østlig relaterte religiøse retninger - lær å spille litt instrument - utforske kunstneriske sysler - "mindfulness" & annet esoterisk østlig relatert religiøst vås - men tro meg - folk med mentale lidelser er de minst kreative & skapende av alle - for hadde de vært kreative hadde de først & fremst funnet ut løsninger for å kunne bli friskere - eller kanskje de fleste slike - slik slikt & slikt - ikke VIL bli friskere ?


For hva skulle de da ha å skrive om på facebook og andre sosiale media dersom slike - for slikt og slik - ble friske ?


Kanskje mange slike - for slikt & slik - ikke tør å bli friske ? Litt av den samme problematikken som man finner hos de ikke få selvforskyldte ruskokkokasus & alkoholikere altså - at de ikke tør å bli edru -


Mye av sykdommene til disse er at de ikke tør å være edru OG at de ikke tør å være ensomme...


...for dere vet at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler desto tommere blir det & alt har med FORUTSETNINGER å gjøre - ikke sant ?


Begavelse har med innsikt å gjøre & det må nødvendigvis være mangel på innsikt som er en del av diagnosene til alle de som har en eller annen mental skavank i form av en eller annen diagnose på det - for eXempel "manglende utsikt til innsikt" :)  - for slikt og slik -


For mange med mentale skavanker dyrker først & fremst utsikter til å ville måtte skulle kunne burde være syke - å kunne å måtte skulle være uhelbredelige for sine omgivelser  - & DET er jo unektelig en håpløs situasjon for alt skapende virke iboende i slike - for slik og slikt - mellom slikt langs slik :)


Etter min personlige mening så burde ikke folk som er uføretrygdede på grunn av mentale lidelser ha stemmerett ved stortingsvalg & kommunevalg. For hvorfor skal personer som er betalte for å være uskikket til virkeligheten få lov til å være skikket til å ta avgjørelser som påvirker virkeligheten ?


De er betalte for sin ubrukelighet BÅDE i den virkelige verden OG i den virtuelle verden - det skulle da ikke være noe tvil i det ?


Disse personer er betalte for å ikke blande seg i samfunnet OG er i grunn & bunn å regne som umyndiggjort for brukelighet i samfunnet


For hvordan skal en ellers kunne tolke det ?


- ja - HVORDAN skal en ELLERS måtte SKULLE tolke DET ?


Er de som alle andre ? Så ser jeg ikke nødvendigheten å trygde de 100% og det er først og fremst de som er uføretrygdet 100% på grunn av såkalte "lettere psykiske lidelser" som er problemet synes jeg


100% uføretrygdet mentalt betyr da 100% UBRUKELIG : BASTA !


DESSUTEN : Det ER et hån mot oss friske, velskapte & diagnosefrie at folk som er betalte for å mentalt ikke klare å være tilstede i samfunnet får bedre betalt for sine lyter enn vi friske får for å være lytefrie i mange tilfeller


For først & fremst må det lønne seg å være sunn, sann & diagnosefri i Norge...


...DERNEST skal man ta seg av de syke på en forsvarlig måte dersom det er dokumentert i tilstrekkelig grad hva disse sykdommer er & hvordan de kan helbredes. Evne til muligheter til å bli frisk må settes som kriterie for utbetalinger i tvilstilfeller - & spesielt da i tilfeller der hvor utilstrekkelige konkrete bevis vedrørende & "medkjørende" vedkommende helsetilstand er det rådende


"Egenerklæringer" forbundet til symptomene hos mange av disse med lettere psykiske lidelser er neppe troverdige fordi de fleste av disse har bare som mål å få mest mulig penger fra samfunnet for å yte minst mulig tilbake til samfunnet


Såkalte "usynlige psykiske sykdommer" er for det meste blant disse fleste bare tull. De er bare "usynlige" fordi de som påtar seg av plikt disse "sykdommene" ikke kan definere seg selv som UTSIKT til å forstå sitt eget beste som INNSIKT til å forstå andres beste - & DET er DET som sannsynligvis da ER hele sykdommen til de


Det slike trenger er fysisk hardt arbeid slik at de unngår å sitte på ræva hjemme å kjenne etter sine sykdommer som for det meste mellom slikes fleste jo strengt tatt ikke er annet enn diffuse misnøyerelaterte lidelser ut fra påtatt egenoppfattelse av mislykkethet uten rot i virkeligheten for mange av de


ANNONS

Svenn Dybvik ℅ www.gentemot.com

" ubi bene ibi patria "

www.gentemot.com gästbok

 

 

 

 

 

 

www.gentemot.com senaste kommentarerna


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se