Alla inlägg den 29 augusti 2015

Av Svenn Dybvik - 29 augusti 2015 00:00

" VarslingsValker "

:

" beati pauperes spiritu "

( varslingsvalke #2 ( adventskalender luke #19 ) )

Kommentarfeltet er stengt for denne syklusen. Alle kommentarer forbundet til innholdet som kjører under syklusen "VarslingsValker" kan KUN gjøres på denne lenke: ( eller klikk på bildet for å komme til det ) :

http://www.gentemot.com/2017/12/28/

- MEN - Det finnes kanskje ikke arbeidsgivere som gidder å ha noe å gjøre med mentalt handicappede likevel - så det er sikkert lurest - ja - DET ER nok det smarteste å la de få... ( dersom man ikke skal holde de på institusjoner til de er friske nok da) ... Å RETT & SLETT  la de få vandre som tullinger & åndssvake "emblemer" på internett - & da mener jeg på både det "lyse internett" & på det såkalte "mørkere internett" slik at de blir mer schizofrene & paranoide enn de var fra et fra før av - for dere vet at så lenge som man har trygdesystemer som ivaretar slikes egennytte & skadefrohet til fordel for slikes ubotelighet - så går DET ofte opp i opp med "lytenes immutabiliteter" i de åndssvake skrottene til mange av de i takt med trygdeutbetalingene for de


Det er foreldrene til mange av disse som er årsaken til barnas diagnoser. Men for at foreldrene til de skal få slippe å ha dårlig samvittighet over sine manglende evner til skikkelig barneoppdragelse er det jo lettere å la NAV få ta over det hele - ikke sant ?


Det at staten betaler for diagnosene & at leger finner opp sykdommer som passer å bli trygdet for er jo det beste for slike foreldre for da har  liXom ikke sykdommen noe med de å gjøre


Alle foreldre jeg har kjent personlig eller "upersonlig" har jeg kunnet helt klart se foreldrenes "lyter" som årsak til barnas psykiske sykdommer - Og med "lyter" i dette tilfelle mener jeg "lyter" som skjulte dagsordener overfor sine nærmeste - språkfattighet - manglende meddelelse av naturlige elementer å meddele i det daglige -  manglende evner til sannhet & sunnhet i både kropp & sjel & sinn  - samt mangelfulle utviklede evner til å sette grenser & gi klare nok beskjeder til sine omgivelser i utrengsmål


...kort sagt : Foreldre som er proppet med livsløgner & selvbedrag får ofte avkom med mentale handicap...


Det er litt av den samme problematikken som med selvforskyldte rusmisbrukere & alkoholikere DET. De kaller det "ADHD" , "traumer", "vanskelig oppvekst" , "asbergers" , "hasjbergers" , "dassvergers" eller gudene vite hva alle disse rare påfunn av diagnoser til FYLLIKENE har blitt - SANNHETEN ER at de bare er personer med dårlige karaktertrekk - manglende villighet til å betale fylla sin selv er normen hos en god del av de - i kombinasjon med dermed dårlig moral til andre i samfunnet - de lar andre betale for at de skal få gå rundt å ikke tørre å bli edru - Man må huske på at grunnen til at mange ikke tør å være edru - tør å være ensomme - tør å være utenfor sine flokkstyrte epidemier av venstrepopulistisk vås & miljøbetont grums på sosiale media ER fordi de har fornemmelsen av at dersom man graver seg dypt nok inn i tomme sjeler så oppdager de temmelig kvikt i edru tilstand at DESTO tommere blir det :) Dersom man analyserer interessene til disse på sosiale media er det likeverd KUN for sine likesinnede som er selve poenget i slikes ideologi. & det å skaffe seg likes fra likesinnede. Det er ensporetheten som er det dominerende & de tar alt som er venstrepopulistisk korrekt i sine flokkstyrte miljøer som sannheten uten å en gang undersøke andre sider av en sak - De skaffer seg ryggdekninger og "alibi" for å bli populære innad i sin miljømessighet ved å spre løgner og rykter - Løgner og rykter om andre ut fra misunnelse i sine egne mislykketheter, talentløsheter og diagnosepregede hverdager


Slike tør ikke å prøve løgnene og ryktene sine i rettslige sammenhenger for de vet at de ville ikke hatt en nubbesjans dersom de skulle føre beviser i en edruelig norsk rettsal uansett hvor mange "likes" de har sanket løgnene sine på forhånd fra


"VarslingsValker" skal komme tilbake til navngitte til personer i slike henseende med fullt navn og adresse SAMT fastlegeopplysninger - NAV vedtak hos vedkommende - sporinger av mail - sporinger av chat osv osv osv - & diagnosene slike har - SENERE ut over i "VarslingsValker" - for www.gentemot.com har det som trengs for å la sannheten åpenbares


& tro ikke at "private kontoer" hjelper dere mye mot www.gentemot.com & www.gentemot.com har det som trengs for at sunnheten skal ivaretas :)


"VarslingsValker" er en del av adventskalender hos www.gentemot.com for 2017 & det er klart at de største godbitene spares til det nærmer seg JULAFTEN - selvfølgelig :)


"VarslingsValker" skal MYE innom temaet trygdemisbruk - med da et spesielt fokus på de med "lettere psykiatriske diagnoser" som en finner mye av på ymse kontoer på internett - & www.gentemot.com sparer ikke på opplysninger - VI tar det opp til myndighetene tar seg av resten - og gjør ikke myndighetene jobben de er betalt for å gjøre som etter lovverket - så tar www.gentemot.com de selve. En del av innholdet i "VarslingsValker" kan godt betraktes som "et tilsvar" til en del tema som tidligere har hatt kjørende oppgaver hos www.gentemot.com - men i en langt mer direkte form enn tidligere i denne versjonen tilrettelagt for adventskalenderen altsåTHAT'S "VeLfErDsVaLkEr" BABY :) 

 

 

KLAGESANGENE

( Klag 5:1-22 )

Herre, tenk på det som har hendt oss, se hit, se hvordan de spotter oss!

 2 Vår eiendom er gått til fremmede, husene våre til utlendinger.

  3 Vi er farløse, mødrene våre er blitt enker.

  4 Vi må kjøpe vannet vi drikker, veden må vi betale for.

  5 Vi har forfølgerne på nakken, vi er trette og får ikke hvile.

 6 Vi har rakt ut hånden til Egypt og til Assur for å få brød.

  7 Fedrene våre syndet; de er borte, vi har båret straffen.

  8 Slaver er blitt våre herrer, ingen river oss ut av hendene deres.

  9 Vi henter brød med fare for livet, i ørkenen truer sverdet.

 10 Huden vår er het som en ovn av sulten som brenner.

 11 De voldtar kvinnene i Sion og jomfruene i Judas byer.

12 De henger stormenn, de eldste vises ingen ære.

 13 Unge menn må slite med kvernen, gutter segner under vedbøren.

 14 De gamle sitter ikke lenger i porten, de unge har sluttet å synge.

 15 Vi har ikke lenger glede i hjertet, dansen er snudd om til sorg.

 16 Kransen har falt av hodet. Ve oss, vi har syndet!

 17 Hjertet er blitt sykt, øynene er blitt svake.

 18 For Sion-fjellet ligger øde, rever streifer omkring der.

19 Du, Herre, troner til evig tid, din trone står fra slekt til slekt.

20 Hvorfor har du glemt oss for alltid, gått fra oss for alle tider?

21 Herre, led oss tilbake til deg, så vi kan vende tilbake. Gjør dagene våre nye, slik de var før!

 22 Men du har vraket oss, du er rasende

 

 Judas’ brev

Kapittel 1

1

Hilsen

1Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser dem som er kalt, dem som er elsket av Gud, vår Far, og bevart for Jesus Kristus.  2 Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med dere i rikt mål!

Vranglærerne og dommen over dem

3 Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert.  4 For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. 5 Jeg vil minne dere om noe, enda dere allerede vet alt dette: Herren berget folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.  6 Og de englene som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dagen.  7 På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel. 8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner gjør de kroppen uren, forakter den myndighet som er over dem, og spotter høyere makter.  9 Erkeengelen Mikael våget ikke å spotte og dømme djevelen den gang han lå i strid med ham om kroppen til Moses. Han sa bare: Må Herren refse deg!10 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og det de forstår ut fra naturen, i likhet med dyr uten fornuft, det tjener til å ødelegge dem. 11 Ve dem! De har slått inn på Kains vei og har kastet seg ut i samme villfarelse som Bileam, som var ute etter egen vinning. De har gjort opprør som Korah og gått til grunne. 12 De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene deres, der de uten frykt eller skam spiser sammen med dere. De er gjetere som bare passer seg selv, skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. 13 De er bølger på opprørt hav, som skummer opp sin egen skamløshet. De er forvillede stjerner som det evige nattemørket venter på. 14 Det var også om dem Henok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve hvert menneske til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, disse gudløse synderne.» 16 Dette er folk som murrer og klager over sin skjebne, men som lever etter sine egne lyster. Med munnen taler de store ord, og de smigrer andre når de har nytte av det.

Bønn og omsorg

17 Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler 18 da de sa til dere: «I den siste tid skal det komme spottere som følger sine egne ugudelige lyster.» 19 Dette er de som skaper splid. De er rent menneskelige og har ikke Ånden. 20 Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp ved deres høyhellige tro under stadig bønn i Den hellige ånd. 21 Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. 22 Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige. 23 Andre skal dere berge ved å rive dem ut av ilden. Og mot andre igjen skal dere vise barmhjertighet med frykt, så dere til og med skyr kappen som er flekket til av kroppens begjær.

Lovprisning

24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, 25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen. 

 

   

Årets adventskalender på www.gentemot.com kjøres i år med innhold fra VeLfErDsVaLkEr i spedte & sprikende utdrag i en bloggversjon tilrettelagt for det under tittelen " VarslingsValker " : Les ellers mer om det på http://www.gentemot.com/presentation/


THAT'S "VeLfErDsVaLkEr" BABY :)


FØLG MED VIDERE PÅ "VarslingsValker"


( syklus #04 hos www.gentemot.comhttp://www.gentemot.com/2017/12/28/ ) )

ANNONS

Svenn Dybvik ℅ www.gentemot.com

" ubi bene ibi patria "

www.gentemot.com gästbok

 

 

 

 

 

 

www.gentemot.com senaste kommentarerna


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se