Senaste inläggen

Av Svenn Dybvik - Torsdag 27 juli 15:40

 

 

" VeLfErDsVaLkEr " (73)


click or lick on pic

 

 

 

valke #73 :

 

Tro ikke på mer enn det dere har forutsetninger til

bære...

 


...å tro ikke på mindre enn det dere kan unne dere
å la være

 

 

www.gentemot.com

ANNONS
Av Svenn Dybvik - Onsdag 26 juli 13:49

 

 

" VeLfErDsVaLkEr " (74)


click or lick on pic

 

 

 

valke #74 :

 

Det ER riktig at det nesten ikke er måte på hva mange der ute får seg til å feile så lenge som de får penger for det


 

"Diagnosenes tidsalder" er kommet for å bli...
Det er mye legenes feil som finner opp rare påfunn av påtatte diagnoser som florerer som innsektsmiddel hos mange slike som mangler innsiktsmidler fra før avLegene har ofte eierandeler i ymse formålstjenlige legemiddelfirmaer - eller andre interesser av økonomisk karakter i det hele - dessuten tjener mange leger grovt på NAV - på samme måte som mange mer eller mindre unyttelige kurssteder i NAV regi gjør det - uten det er noen faktiske statistikker over hvordan disse tiltak er til nytte


Det finnes en del "taktiske statistikker" på det - men alle vet at det er en viss forskjell på "faktiske statistikker" kontra "taktiske statistikker"
Mange leger burde og kunne heller sagt det slik : " Dra hjem og ta opp problemene med den eller de det gjelder og ikke være så konfliktsky så blir du nok snart frisk som faen "

 Legene trenger sykdommer - klientene trenger diagnoser for å få penger fra NAV - og NAV trenger "misnøyerelaterte sykdommer" hos klientene for å vedlikeholde sin politisk korrekte profil som slags "humant prosjekt"

( Der det selvfølgelig IKKE lønner seg å være frisk lenger :)

  


Det er i utgangspunktet ikke noen forskjell i det å sende en Somalier som ikke kan ett eneste ord norsk på kurs i "mindfulness" i NAV regi enn det er å sende en psykisk syk uføretrygdet nordmann ned bakken på Holmenkollen i en gummibåt etter min mening

 


Begge gjør det for pengenes skyld men bare EN av de gjør det for diagnosenes skyld

 

 

 

 


Folk må gjerne være så syke de vil for min del - og det ER viktig å ta vare på alle de som virkelig trenger assistanse og som virkelig sliter med ting & tang av alvorlig art

 

 


Men å mene at alle disse nye sykdommer innen mer eller mindre "mental uhelse" er reelle sykdommer
DET har jeg vanskelig å forstå

 

- og man kan faktisk - eller taktisk :) bare forstå det ut fra
fordelene som alle disse "koreografiske skisser omsorgsvesenet har" ved å la seg iverksette "noe" som et istedenfor å i-verk-sette-seg "ingenting"

 

 

 


I Bærum er det riktignok en del folk som er ubrukelige uansett hvordan en ser det og slike er det ok å trygde slik at de kan sitte å kose seg med utepils og syndig horings på nettene - suge litt kuk på Kadettangen på statens regning i solnedgangen vil jeg kalle "statlig sælebot" - eller hva med å betegne det som "statlig standhaftig syndsforlatelse" ?

 

 


For det er tross alt bedre å være uføretrygdet skjøge enn å være "distinkt pengemus"

 

 


De uføretrygdede skjøgene har fortsatt håp om å komme seg til himmelen med både mus & lus fordi de har dokumentasjon på at de ikke helt vet sitt eget beste

 

Men "pengemusene" er det nok betraktelig vææærrrrrrrrrre med

 

 

www.gentemot.com

ANNONS
Av Svenn Dybvik - Tisdag 25 juli 02:19

 

 

" VeLfErDsVaLkEr " (75)


click or lick on pic

 

 

 

valke #75 :

 

► 


 
 

 

 

 

: Å få tenke fritt er stort men forutsetninger til å kunne tenke rett er større

 

 

www.gentemot.com

Av Svenn Dybvik - Måndag 24 juli 02:01

 

 

" VeLfErDsVaLkEr " (76)


click or lick on pic

 

 

 

valke #76 :

 

► 


 

 

 

 

: Salige er de lytefrie langs skavankrytterenes sytesklie !

 

 

www.gentemot.com

 

Av Svenn Dybvik - Söndag 23 juli 00:35

 

 

" VeLfErDsVaLkEr " (77)


click or lick on pic

 

 

 

valke #77 :

 

Det er klart mange saker er mye mye mye & mye enklere enn man tror - Det er bare å gjøre opp for seg - oppføre seg - og det å slutte med skadefrohet og løgner så blir ingen av dere publiserte :)

 

Men den som BER om trøbbel får trøbbel og er det noe www.gentemot.com ikke er - så er det KONFLIKTSKY :)

 

Selvfølgelig setter alle disse "valker" en sammenheng mellom det dere legger ut og diagnosene dere har - spesielt da personer som nevnes i foregående valker...

 

...MEN kanskje det finnes håp for dere ?

 

Og kanskje det til og med finnes mennesker som gidder å høre på dere ? - Ikke "bare" facebook venner med diagnoser og likes for likesinnede altså :)

 

...slike "jadajaere" som jatter med dere helt til det starter å få konsekvenser for de ;)

 

For det er motstand dere trenger - Jeg tror hele sykdommen til dere - er underernæring av motstand og disiplin fra oppveksten av - Dere tåler for lite og " deres normale livskriser har blitt en diagnose som dere mener staten skal betale dere for "

 

Litt sånn venstrevridde feministiske påtatte livsløgner og offerroller kan dessuten fort føre til homofilt avkom - og det finnes knapt noe mer ensporet og motbydelig enn akkurat DET

 

Når livet røyner på "mellom dere" er det bare NAV som kan støvsuge skrottene til dere ser det ut som - Men ta dere i akt alle dere som det gjelder for - For innerst inne tror jeg dere alle innser at desto lenger man graver inn i tomme sjeler desto tommere blir det

 

Og desto mer man favoriserer "det syke" desto "sykere" blir det

 

 

 

- både dere som har sykdommer av psykisk art, dere som er "døve" fra fødselen av - eller dere med andre lyter og vanskaptheter - burde ta dere sammen og innfinne dere med at vi alle er ulike - men like lyter leker best ser det ennå ut som blant dere...

 

...i hvert fall de som er med i årets utgave av VeLfErDsVaLkEr

 

 

 

ja... " LIKE LYTER LEKER best "

 

: DØVE passer sammen med døve, bipolare passer sammen med bipolare, feite sammen med feite, ubegavede sammen med ubegavede, trygdede sammen med trygdede, homser sammen med homser... osv osv osv

 

 

 

...men høye mørke Sunnmøringer som ikke har hatt en eneste sykedag i hele sitt liv,,, :::  passer nok best sammen med rettroende velskapte blonde babes fra SVERIGE :)

 

jaDAså   

 

 

: Valkefritt & Lytefritt er vakrest !

 

 

www.gentemot.com

 

Av Svenn Dybvik - Lördag 22 juli 00:44

 

 

" VeLfErDsVaLkEr " (78)


click or lick on pic

 

 

 

valke #78 :

 

: & Jeg tør påstå - og ikke bare påstå - men si at samtlige av mine motparter gjennom årenes løp er personer med en eller annen sykdom/diagnose - og DET sier nok det meste om hvem dette er og hvem slike har vært !

 

Slike som tror de tror på "noe" - og gjerne da lefler med alt mulig alternativistisk dritt - helst da i slags østlig relatert retning - selv om alle oppegående vet at det er en viss ikke usannsynlig sammenheng mellom en del østlige religioner og psykiatri :)

 

Men sannheten er at når alt kommer til stykket tror de KUN på velferdsguden NAV allikevel slike - For det er &så mange der ute som starter å tilbe folkeguden NAV når bønnene til deres guder fra hjemlandene de har ikke i nevneverdig grad ser ut til å hjelpe de :)

 

FOR HVA og HVILKEN GUD kommer vel opp mot - eller kan måle seg med - et saftig innvilget behovsprøvd vedtak fra NAV ?

 

For i Norge tror de aller fleste mer på NAV enn på JESUS !

 

Med tilbake til alle disse rottene som sitter på internett og har klart å skaffe seg en eller annen psykisk diagnose som alibi for mislykkethet, talentløshet og sikkert genetisk evneveikhet &så :::

 

::: Alle slike jeg har møtt er uføretrygdede - nesten å betrakte som "kokkoide blakstad kasus" med en viss type narsissistisk profil utad og en særdeles kokkoid profil innad

 

Et typisk døme på en slik trygdet parasitt og utybelagt åndssvakhet er sønnen til Dag Hol ( Jonathan Sander Stensvold Hol )

 

 

Men også mødrene til to av mine barn - Som BEGGE er uføretrygdede og proppet med psykiske og fysiske lyter - selvfølgelig der &så fungerer trygden og sykdommene for disse som et alibi for evneveikhet, talentløshet og genetisk lytebefengthet der de smir seg ryggstø/ryggdekninger ute blant sine flokkstyrte epidemier iført sine offerroller og livsløgner - og selvfølgelig ALT på statens regning - For det er jo ingen mann som vil forsørge slik skit likevel - Jeg skulle likt å sett den oppegående mann som ville ha satset på slike - DEN mann må da være temmelig "ånds-fra-værende" i skrotten altså :)

 

:::

& Det ER oftest uforløste konflikter blant sine aller nærmeste blandet med manglende talent til å forstå konfliktene sine for sitt / sine egne beste som skaper grobunnene for mye av den adferd som beskrevet i foregående innlegg vedrørende tilfellet Dag Hol og hans sønn  

 

En kan vel også si at slike mangler forståelse for " sine egnede beste hos seg selv " - og konfliktskyhet til den det gjelder fører til at - og da kanskje sønnen til Dag Hol i særdeleshet - at slike sitter på internett og lar NAV sponse "alle påførte lidelser fra sine nærmeste" som en sorts esoterisk anliggende blandet med en viss type diagnose-historikk ute blant de andre

 

::: Han kaller seg "coach" , "veganer" eller gudene vite hva - han er verken "coach" eller så veldig mye annet enn en NAV trygdet snylter med en overdreven tro på at sine mentale lyter blir bedre av en viss type østlig relatert filosofi - og som ikke kan sies å ha gjort han spesielt mye friskere de seneste 35 årene :)

 

Dette er typisk for slike som mangler oppdragelse hjemmefra - de er underernærte på tvang og grensesettende disiplin fra det offentliges side også - og de overlates til en viss type miljømessighet ute blant likesinnede kasus der det går sport i å være mest mulig selvrealiserende på andres bekostning og så lenge som andre betaler for oppimot sinnsyk selvrealisering uten nevneverdig forbedringspotensiale innad som utad  -  At ikke legene / NAV her ikke tar et grundigere oppgjør med alle disse snyltesyke kasus er meg en gåte !

 

: Men tilbake til Trygdemisbrukeren, Stalkeren & feederen og den psykisk trygd kasuset Jonathan Sander Stensvold Hol ( sønn av Dag Hol  ) .

 

Dersom en skulle gå gjennom utbetalingene Jonathan Hol har hatt urettsmessig tildelt fra staten for å sitte på nettet å fremstå som frisk - så har han fått tildelt cirka 11 millioner kroner de siste 10 årene ( Da regnes døgnprisen på innleggelser for eksempel på åndssvakeanstalten Blakstad i Asker pluss en del som hans far nødvendigvis må ta ansvar for også )

 

www.gentemot.com kjører "hintende mellomlegg" for alle saker som www.gentemot.com er en del av - Klarer ikke politiet å pågripe han og slette hans kontoer og gjøre opp saken tar www.gentemot.com med glede over politiets arbeid - Og DET gjelder i flere enn denne ene saken . ( men denne og disse sakene vedrørende sønnen til Dag Hol tar bloggen selv - OG som etter de opplysninger som er oppgitt på http://www.gentemot.com/presentation/ 

 

Nedenfor er litt hulter til bulter "snacks" vedrørende enkelte som har brutt retningslinjene for www.gentemot.com ( som er her ) - Og vi gjør det som er nødvendig for at det som nevnes HER blir fulgt opp DER

 

( klikk her :) ( artikkel fra Dagbladet )

 

) Ja når man leser artikkelen fra Dagbladet vedrørende Dag Hol sine "alternativistiske sysler"  så kan man godt forstå at hans sønn er psykisk syk ( LOL )

 

Det er likevel på tide politiet slutter å favorisere de som klarer å fremstå kokko nok og at de tar et oppgjør med Jonathan og hans over 200 nettkontoer - Vi har samlet bevisene og det skal bli spennende å se om politiet klarer oppgavene de er satt til eller ikke ;)

 

For det SKAL være likhet for loven - likhet om man er syk, frisk, sunn eller usunn - Og DET skal www.gentemot.com komme grundig inn på gjennom publiseringen av bloggversjonene av teXtene til musikkverket " VeLfErDsVaLkEr "

 

Og her er litt om "parasittene" som i hvert fall jeg er lei av og som det vil bli gjort noe med i disse spredte og sprikende utdrag av VeLfErDsVaLkER i bloggversjonene av verket for året 2017 !

  

Kanskje Dag Hol burde starte å spise pølse og spille fotball og opptre mandig likevel ;) - i motsetning til artikkelen det er lenken til & slik at hans avkom slipper å bli sendt på Blakstad åndssvaskeanstalt på grunn av foreldrenes selvrealiserende østlig relaterte narsissistiske behov - herregud for noe "søppel" altså - sitte på statens regning i årevis å stalke andre istedenfor å konsentere seg om å bli frisk nok til samfunnet

 

Artikkelen i Dagbladet som det er lenket til ovenfor er også temmelig typisk for slike selvrealiserende menn innen en viss type østlige religiøse retninger der egennytte og psykiatri går hånd i hånd . Buddha statuen er sikkert en gave fra NAV fordi hans sønn er så flittig med innleggelser på åndssvakeanstalter - Du vet alle lidelser av frekventerende art henger oftest  sammen med mulighetene til snyltesyken i Norge i dag... ;) 

 

Dag Hol har nå riktignok slettet fragmenter av sitt kriminelle virke - for eksempel fra proff.no slik at skattemyndighetene og NAV ikke skal se det - og etter at jeg lenket til det her på bloggen ble det fjernet - og det er en "affirmativ glede" vil jeg si... )

 

Men når Dag Hol eller hans "svake i ånden avkom" republiserer bilder av min datter uten samtykke så får han som fortjent for det - og slik han trygler om å bli fremstått ut fra det... : men Hvilken herlig bekreftelse på Blakstad diagnosene til hans sønn ( som vi også kommer til publiserer her ) er vel ikke akkurat det ? - Og hva har for eksempel kontoer registert på Dag Hol på nettstedet for tenåringsjenter ( kiwi.no ) å gjøre ? . DET lurer vi på ;) - og under psevdonymet "djimango" - Det betyr sikkert " Blakstad kokkokasus betalt av NAV" ? ( LOL LOL LOL )

 

::: ...& vi sitter på og vi har all dokumentasjon på mer - og vi har "jobbet mer med saker" som berører Dag Hol og hans nettadferd i synnerlighet  - blant annet all hans korrespondanse i mail i "vilkår-lig-het:)" - og vi holder på til vi får det som vi vil og myndighetene tar ham - Hadde Dag Hol vært noenlunde oppegående hadde han tatt kontakt og betalt for seg før han driter seg mer ut enn han allerede har gjort...

 

...hadde jeg hatt en sønn som er så kokko som sønnen til Dag Hol hadde jeg gått å hengt meg - For en ser at manglende innsats å gjøre opp for seg hos Dag Hol selv bekrefter bare diagnosene hans sønn har og HVOR de kommer fra :)

 

Dag Hol lefler seg på facebook og i andre media for å kompensere for manglende og dårlig oppdragelse for sin sønn - Han lar staten betale for åndssvakeanstalter som et istedenfor å være i skikket forfatning til å gjøre noe selv med sin sønn. Og DET er typisk for slike innen den sektor som Dag Hol mener selv han er en del av :)


 

::: ...all dokumentasjon er levert politiet allerede gjennom 2014 & 2015 - i tillegg til flere anmeldelser gjennom 2013 - så spørs det om politiet gidder å foreta seg noe men gjør ikke politiet det så gjør min IT-dugnad det 

 

::: Det er temmelig typisk for slike som Dag Hol - at han prøver å skjule sporene FØRST istedenfor å gjøre opp for seg og betale for kopiene og ta ansvaret for sin sønn . Det er selvfølgelig DERFOR hans sønn er syk også - At man prøver skjule elendigheten istedenfor å gå i seg selv å endre sine forutsetninger med sitt liv . Skjulte dagsorden og manglende evner til å gjøre rett for seg med den det gjelder er typiske trekk hos slike - men mot meg hjelper det ikke mye - for her kjører vi saken mot Dag Hol til vi får det som vi vil - og det er INGENTING annet som nytter for Dag Hol enn at han gjør opp for seg - Klarer ikke politiet å gjøre jobben klarer vi utmerket jobben selv ;) - for vi har den dokumentasjon som trengs - og jeg tror han skal få kjørt seg som han aldri har fått kjørt seg før i rettslige sammenhenger - for det er vel det å presse frem en rettssak vi vil - Vi kjører det så langt at han på eget initiativ ser fordelene med å rydde opp for seg og slette kontoene han har opprettet i mitt navn  - og så lenge som DET ikke blir gjort vil løpende nødvendige skritt for å få han til å forstå nødvendigheten MED DET bli gjort :)

 

Stalking betraktes av meg som et ønske om å oppsøke meg og det er klart at så lenge dette pågår så må alle stalkere regne med å bli opsøkt av meg eller andre jeg lar oppsøke vedkommende med :) - Og det når som helst på døgnet og hvor som helst - Helt på lik linje med at stalkingen foregår til alle døgnets tider og fra ulike steder fra motpartens anliggende i så måte :) - Det SKAL være likhet for loven - Det påtatte syke får lov til skal vi friske ha lov til !

 

Og vi tror ikke på alle diagnosene til hans sønn - så her må trygdeleger inn og vi må se at "offentlige apparater" fungerer slik det skal - For vi har funnet mye motstridende opplysninger på et stort antall nettkontoer og i mail til hans far ;)

 

Politimannen Stig-Arne Oma ( ved Asker og Bærum politidistrikt ) hadde jeg en samtale med vedrørende nettkriminaliteten til diagnosekasuset Jonathan Sander Stensvold Hol ved flere anledninger gjennom 2013 - Blant annet satt sønnen til Dag Hol ved flere anledninger å runket utenfor min dør der jeg den gang bodde - enten fordi han er kokko eller fordi han er homo :) - eller en kombinasjon av begge deler :)

 

Jeg gjorde &så opptak av samtalen med Stig-Arne Oma og blant annet sa Stig-Arne Oma dette :

 

" Sønnen til Dag Hol er jo ikke frisk . Han er en sånn typisk en som faller mellom to stoler" ( dernest brettet politimannen ut om Dag Hol sin sønns mange diagnoser og innleggelser på åndssvake-anstalten Blakstad utenfor Oslo )

 

I og for seg var det spesielt at en politimann så enkelt gjennom en samtale kunne ledes til å brette ut om taushetsbelagte opplysninger slik Stig-Arne Oma gjorde - men det var fra min side bare nok en "affirmativ glede" at selv politiet er ikke alltid pelset til å utføre de tjenester de er betalte til og at de ikke kan lovverket godt nok mange av de :)

 

Men her er opptaket av samtalen med Stig-Arne Oma i korte utdrag : 

 

" Vil det si at slike som faller mellom to stoler får gjøre hva faen de vil ? " ; spurte jeg da

 

" Det er dessverre vanskelig å gjøre noe med slike . NAV tar ikke nok ansvar de heller... " ; fortsatte Stig-Arne Oma

 

" DU mener da at de som er svake i ånden har andre rettigheter enn oss friske ? "

 

" Det er vel slik det er " ; svarte Stig-Arne Oma

 

" Jeg går ut fra at "svak i ånden" er det samme som "åndssvak" og at politiet lar slike slippe å stå til ansvar for sine handlinger . Det er det langt på vei du sier ; sa jeg da

Og jeg fortsatte...

: Men HVOR "svake i ånden" ER personer som oppretter dusinvis av kontoer , foretar en god del datatekniske operasjoner selv på IP-adresser sporet til åndssvakeanstalten Blakstad i Asker ? Er det ikke slik at det her dreier seg om tvilsomme diagnoser og manglende grensesetting hos sønnen til Dag Hol og at man lar samfunnet betale for han selv om han ikke er sykere enn at han til og med i brev beklager sine gjerninger til meg ? DA vet han jo hva han gjør - ikke sant ?

 

" Det kan du godt ha rett i " ; svarte da politimannen

 

 

www.gentemot.com

  

Av Svenn Dybvik - Fredag 21 juli 13:52

 

 

" VeLfErDsVaLkEr " (79)


click or lick on pic

 

 

 

valke #79 :

 

: & Jeg er i hvert fall grundig lei stalkere & ellers "motparter" proppet med diagnoser - som for eksempel kokkokasuset og den mentalt tilbakestående Jonathan Sander Stensvold Hol eller en kan godt kalle det "psykisk søppel som legger seg inn på statens regning på Blakstad åndssvakeanstalt for å få sitte å stalke andre på internett" - Trygdede som spiller på mentale skavanker som reker omkring på nettet - Syke nok til at NAV sponser de og jævla friske nok til at de får seg til å sitte med rævhullet proppet av skadefrohet og |misunnelse for å tekkes sin misnøyerelaterte lytebefengthet derav . 

 

"Slike parasitter som er friske når de har fordeler av det og jævla syke når de ser fordelene med det"

 

Ofte fremstår slike som anonyme på nettet - og alle anonyme på internett må nødvendigvis lide av en eller annen identitetskrise - DET ligger i alle anonymiteters fasong :)


: For slike trygdede parasitter & uty som nevnes i dagens valk er alltid veldig syke når de har fordeler av det og jævla friske når de ser fordelene av det - Det er slikt uty man burde kjøre uføretrygden opp i rasshullet på med en høygaffel !

: ... og vi legger ut agn for å se om ting & tang stemmer overens med bloggens affirmative gleder i så måte...

...og bloggen kjører til "noe skjer" - enten gjør myndighetene jobben de er betalt for å gjøre eller så gjør vi jobben for myndighetene - reagerer ikke personen selv tar vi facebook vennene til vedkommende eller legger ut opplysninger fra fastlege / NAV / andre offentlige dokumenter til alle som er tilknyttet kontoene til misbrukerene - og vi tar en etter en til de har gjort opp for seg - og vi tar den som er kjent for oss så får denne ene rydde opp for de andre

 

: Og når jeg finner igjen bilder ( såkalte "ambulerende bilder" som settes inn og tas bort igjen for å se om andre har kopiert eller "feedet" de i mellomtiden ) så er det på sin plass å utlevere hvem som har sørget for det - Det er hva jeg kaller "rettferdig nettvandel" - Blant annet har jeg funnet igjen alle bildene av min datter på kontoer opprettet av Dag Hol - eller "noen" Dag Hol kjenner :) - Kanskje Dag Hol sitter hjemme og runker til bildene ? Det er i hvert fall snodig at bilder fra denne bloggen her finnes på kontoer opprettet av Dag Hol eller hans avkom

 

OG Det er viktig - i et hvert "sannferdig & sunnferdig demokrati" slik sett - at det er likhet for loven . Likhet om man er frisk , sunn , syk eller usunn - - - Og NAV sponser sønnen til Dag Hol med 6500 per døgn ved åndssvakeanstalen Blakstad utenfor Oslo gjennom lange perioder - slik at han kan sitte å stalke på nettet så skal alle friske også ha tilgang til 6500 per døgn - ikke sant ? - Sønnen til Dag Hol er ikke sykere enn at han må betale tilbake pengene han har mottatt på falske vilkår han som alle andre - Er han frisk nok til å utføre de datatekniske operasjoner vi har sporet hos han er han ikke sykere enn at hans nettvandel er bevis for at det her dreier seg om et ikke ubetydelig trygdemisbruk - - - Vi har gitt NAV beskjed om Dag Hol sin sønn - enten anmelder NAV forholdet eller så anmelder vi NAV for å ikke gjøre jobben sin !

 

& tro ikke at jeg ikke er "konfliktglad nok" til å gjøre det som jeg sier !

 

Det at Dag Hol selv ikke gjør noe med "saken" tar vi som en bekreftelse og en "affirmativ glede" til å kjøre på med økende styrke - For det er bare en ting som hjelper - og det er at Dag Hol betaler for seg og legger kortene på bordet ! ::: Gjør han ikke det gjør vi det som er nødvendig for å få han til å forstå nødvendighetene av å oppføre seg i tråd med lovverket. VI skal klare å oppdra sønnen til Dag Hol om han ikke klarer det selv - Og det med NAV sin hjelp :) - For det hele dreier seg vel om mest av alt PENGER selv for Dag Hol :)

 

Politiet er kjent med både den økonomiske vinning og den trygdesvindel som har foregått og det skal bli veldig spennede å se om politiet er "pelset" til å gjøre jobben sin - og klarer ikke politiet jobben så gjør vi mer enn gjerne jobben for politiet. Vi kan regelverket og VI kan lovene og vi vet hva som skal til for at lovene følges og vi vet hva som bør gjøres dersom lovene ikke følges

 

OG dersom noen tror at dersom man kan skjule seg bak en "diagnose" så tar vedkommende feil - for bloggen her skal føre en del dokumentasjon på at det skal være likhet for loven - det det "syke" får lov å foreta seg på nettet skal vi friske også ha lov til... - Og da vet sikkert alle oppegående personer med en iq over det som kan betraktes som "lettere åndssvake" - at det blir hyggelig her på bloggen under denne månedens tema likevel...

 

Jeg selv har aldri hatt en eneste sykedag i hele mitt liv og jeg har ingen diagnoser og jeg har ingen lyter . Når det er sagt og SAMTIDIG med det ::: ER JEG kraftig provosert over den forskjellbehandling og favorisering av "åndssvakt søppel" og de med mange "påtatte  diagnoser" som favoriseres både hos rettsvesenet , politiet og i en rekke andre sammenhenger . Det kan se ut som at det lønner seg å være syk - skaffe seg en eller annen diagnose i dag - om så det er av psykisk art eller hva med alle disse påfunn av liXom sykdommer som florerer hos mange i ymse nettsamfunn ?

 

Offerroller som alibi for evneveikhet og talentløshet er en kjent faktor hos alle fattige i ånden men det er likevel slike som skal få ronke velferden for hånden ser det ut til 

 

:::

 

" varslingsvalker & velferdsvalker 2017 " skal fungere som et appendiks til innhold som har kjørt her som "hintende mellomlegg" i en lang stund - ja helt siden høsten 2014 faktisk

 

 

www.gentemot.com

  

Av Svenn Dybvik - Torsdag 20 juli 00:18
Det här inlägget är lösenordsskyddat.
Lösenord:  

Svenn Dybvik ℅ www.gentemot.com

" ubi bene ibi patria "

www.gentemot.com gästbok

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se